Publikační činnost

Vybrané publikace  za posledních pět let (monografie, kolektivní monografie)

ŠTEMBERK, Jan – SKŘIVAN, Aleš ml. a kol., Cestami hospodářských dějin, Praha: Filozofická fakulta UK, Nová tiskárna Pelhřimov, 2020, 524 s., ISBN: 978-80-7308-390-8; 978-80-7415-217-7. (anotace)

NIKODYM, Tomáš. Demokracie, vlastnictví a svoboda: k institucionálnímu uspořádání v poválečném Československu (1945-1948). Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. 157 s. ISBN 978-80-245-2385-9. (anotace)

KOVÁŘ, Martin, Brexit. Drama psané přes průliv. Praha: Havlíček Brain Team 2020, 232 s. ISBN 978-80-87-109-70-0.

SKŘIVAN, Aleš st. a SKŘIVAN, Aleš ml. Rudí barbaři před branami: první opiová válka 1839-1842. Praha: Epocha, 2019. 280 s. ISBN 978-80-7557-210-3. (anotace)

SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej et al. (eds.). History of the Prague University of Economics and Business. (I), The history of economic higher education in the Czech lands. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019. 169 s. ISBN 978-80-245-2255-5. (anotace)

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH, Andrej (eds.). Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. Praha: Agentura Pankrác s. r. o.,  2018, 276 s. ISBN 978-82-86781-37-2. (další autoři: DRÁBEK Jakub, FABIANKOVÁ Klára, HLADÍK Jan, HOLEŇOVÁ Petra, CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka, NOVOTNÝ Lukáš, ŠVEJDOVÁ Jana,  ZÁVODSKÝ, Prokop) (anotace)

DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej, SKŘIVAN, Aleš. Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. 1. vyd. České Budějovice : Nakladatelství Halama, 2017. 280 s. ISBN 978-80-87082-37-9. (Další autoři: HLADÍK, Jan, BURIANOVÁ, Tereza, HRUŠKOVÁ, Tereza, FABIANKOVÁ, Klára) (anotace)

FABIANKOVÁ Klára. Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941, Praha: Oeconomica, 2017, 164 s., ISBN: 978-80-245-2223-4. (anotace)

JOHNSON Zdenka. Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933-1939. Praha : Oeconomica, 2017. 372 s. ISBN 978-80-245-2220-3. (anotace)

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH, Andrej (eds.).  Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. 640 s. ISBN 978-80-245-2192-3. (Další autoři: BRHELOVÁ, Jana, BROŽEK, Jan, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, DRÁBEK, Jakub, HOLEŇOVÁ, Petra, CHALUPECKÝ, Petr, JANHUBA, Miloslav, MACKENZIE, Iveta, MIKEŠ, Jan, MÜLLEROVÁ, Františka, NOVOTNÝ, Lukáš, SZOBI, Pavel, SYNEK, Miloslav, ZÁVODSKÝ, Prokop). (anotace)

Další vybrané publikace (monografie, kolektivní monografie)

VÁŇA, Daniel. Hospodářsko-politické záměry prvních československých vlád (1918–1925) na pozadí přijatých bankovních zákonů. Praha, 2016. 127 s. ISBN 978-80-245-2182-4 (anotace)

TAJOVSKÝ, Ladislav a kol. Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky.Praha, 2016. (anotoce)

SKŘIVAN, Aleš. From the Heart of Europe to the Middle Kingdom. Three Historical Eras in the „Chinese Trade” of Czech and Czechoslovak Companies. Hamburg, 2016. (anotace)

FABIANKOVÁ, Klára a kol. Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století. Praha, 2015. 68 s. ISBN 978-80-86781-29-7. (Další autoři: NIKODYM, Lukáš, DRÁBEK, Jakub, JOHNSON, Zdenka, RŮT, Štěpán, BRHELOVÁ, Jana, NIKODYM, Tomáš, CHALUPECKÝ, Petr). (anotace)

TÓTH, Andrej. Maďarsko ve dvacátých letech 20. století. „Bethlenovská” konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy. Praha, 2015.

VÁŇA, Daniel. Milan Hodža a střední Evropa [online]. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. 73 s. ISBN 978-80-245-2120-6. (anotace)

CHALUPECKÝ, Petr a kol. Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století.Praha: Agentura Pankrác s.r.o., 2015, 168 s. ISBN:978-80-86781-25-9. (Další autoři: BRHELOVÁ, Jana, DRÁBEK, Jakub, FABIANKOVÁ, Klára, JOHNSON, Zdenka, KRČEK, Tereza, MIKLÁŠ, Martin, NIKODYM, Lukáš, SZOBI, Pavel). (anotace)

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH Andrej (eds.). Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha, 2014. (anotace)

TAJOVSKÝ, Ladislav. Hospodářská politika USA mezi světovými válkami. České Budějovice : KOPP, 2014. 207 s. ISBN 978-807232-472-9. (anotace)

SKŘIVAN, Aleš, SKŘIVAN, Aleš st., NOVOTNÝ, Lukáš, KOČVAR, Jan. Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900-1914. Praha, 2014. 252 s. ISBN 978-80-86781-23-5. (anotace)

SZOBI, Pavel a kol. Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945. Davle : SETOUTBOOKS.CZ, 2014. 235 s. ISBN 978-80-86277-78-3. (Další autoři: BROŽEK, Jan, FABIANKOVÁ, Klára, HABĚTÍNKOVÁ, Barbora, JOHNSON, Zdenka, LAD, Richard, MACHŮ, Kateřina, PETRÁK, Aleš, TAJOVSKÝ, Ladislav). (anotace)

TAJOVSKÝ, Ladislav. Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu. České Budějovice, 2013. (anotace)

SOBĚHART, Radek a kol. Hospodářské dějiny Československa 1918-1992. Praha, 2013. (anotace)

STELLNER, František u. a. Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2012. ISBN 978-3631637012. (anotace)

STELLNER, František a kol. Hospodářské dějiny novověku. Praha : Setoutbooks, 2012. ISBN 978-80-86277-73-8. (anotace)

SZOBI, Pavel u. a. Multinationale Reiche im 19.-20. Jahrhundert. Prag : Setoutbooks, 2012. 159 s. ISBN 978-80-86277-74-5. (anotace)

STELLNER, František u. a. Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968. Praha : Oeconomica, 2010. ISBN 9788024516721. (anotace)

SKŘIVAN, Aleš ml. Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha : Scriptorium, 2009. 485 s. ISBN 978-80-87271-12-4. (anotace)

PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, období 1945-1992. Brno : Doplněk, 2009. 600 s. ISBN 978-80-7239-228-5. (anotace)

 

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: