Hospodářsko-politické záměry prvních československých vlád na pozadí přijatých bankovních zákonů (1918–1925)

VÁŇA, Daniel. Hospodářsko-politické záměry prvních československých vlád na pozadí přijatých bankovních zákonů (1918-1925) [online]. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2016. 127 s. ISBN 978-80-245-2182-4. DOI: 10.18267/pu.2016.van.2182.4.

Předmětem publikace jsou hospodářsko-politické záměry československých vlád v prvních sedmi letech existence samostatné Československé republiky. Jak se jednotlivé vládní týmy pod vedením předních osobností tehdejší československé politické elity stavěly k potřebám nového státu a jeho obyvatel? Jak reagovaly na složité poměry poválečných let v oblastech měny a státního rozpočtu, zahraničního obchodu, regulace cen a omezení v rámci vnitřního trhu, politiky sociální a důchodové? Odpovědi nejen na tyto otázky autor hledá jednak v programových prohlášeních šesti československých vlád počínaje Vládou národní jednoty Karla Kramáře a konče první vládou Antonína Švehly a současně v sérii zásadních národohospodářských projevů, které pronášeli předsedové vlád před plénem Národního shromáždění republiky Československé.

Ve druhé části publikace autor podrobně rozebírá podstatu a proces vzniku série tzv. bankovních zákonů, které byly zpracovány a přijaty po bankrotech několika československých komerčních bank v průběhu roku 1922. Ve své době neobvyklý zásah do liberálních poměrů na úvěrovém trhu republiky byl projevem hospodářsko-politické regulace, kterou si na tehdejší politické reprezentaci nového státu vynutily místní poválečné poměry ekonomické, sociální i politické.

 

http://nakladatelstvi.vse.cz/wp-content/uploads/2017/03/V%C3%A1%C5%88a_Hospod_2016_p%C5%99edn%C3%AD.jpg

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: