Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941

FABIANKOVÁ Klára. Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941, Praha: Oeconomica, 2017, 164 s., ISBN 978-80-245-2223-4.

Odborná kniha analyzuje německo-sovětské hospodářsko-politické vztahy v letech 1939–1941 s kontextuálním přesahem do období po německém útoku na Sovětský svaz. Podrobně se věnuje spolupráci totalitních režimů, která nebyla přerušena, i když měla vlastní dynamiku ovlivněnou ideologickými, hospodářskými a politickými podmínkami. Poukazuje na fakt, že ekonomické důvody se zřetelem na zajištění surovinové soběstačnosti nacistického Německa byly jedním z motivů pro zintenzivnění německo-sovětské spolupráce. Kniha nastiňuje okolnosti jednání, hlavní aktéry a motivy vedoucí k uzavření nejdůležitějších obchodních smluv, včetně smlouvy o neútočení z 23. srpna 1939. Rozebírá formy a strukturu vzájemné spolupráce, kvantifikuje so­větské dodávky exportované v daném období do německé ekonomiky a zkoumá faktory plnění smluvních závazků. V závěrečné části se věnuje německé hospodářské situaci na okupovaném území sovětského svazu v letech 1941–1943 se zřetelem k oblasti dnešní Ukrajiny a Běloruska. Publikace pomůže pochopit specifika sotva dvouletého obchodně-politického vztahu a rovněž odpovídá na otázku, zda se Hitlerovi čistě z kvantitativního hlediska vyplatilo ukončit hospodář­skou spolupráci a v červnu 1941 zaútočit na Sovětský svaz.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: