Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945

SZOBI, Pavel, aj. Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945. Davle : SETOUTBOOKS.CZ, 2014. 235 s. ISBN 978-80-86277-78-3. (Další autoři: BROŽEK, Jan, FABIANKOVÁ, Klára, HABĚTÍNKOVÁ, Barbora, JOHNSON, Zdenka, LAD, Richard, MACHŮ, Kateřina, PETRÁK, Aleš, TAJOVSKÝ, Ladislav).

Publikace vznikla v rámci projektu IGS č. 11/2013. Monografie sdružuje témata politických, sociálních a hospodářských dějin jako samostatných oborů, přičemž se metodologicky opírá o tradicionalistické pojetí hospodářských dějin. S matematickými modely, zasazováním ekonomických teorií do historické reality, či evoluční ekonomií a institucionální ekonomií pracuje minimálně. V tomto směru monografie pouze okrajově využívá tzv. nové hospodářské dějiny a opírá se zejména o induktivní, deduktivní, historicko-kritickou, historicko-pojmovou, komparativní metodu, metodu narativního popisu a kvantitativní metody.

 

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: