Vyučující

Zaměstnanci

JMÉNO A PŘÍJMENÍ EMAILOVÁ ADRESA
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

vedoucí katedry

ales.skrivan@vse.cz
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

 martin.kovar@vse.cz
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ivan.jakubec@vse.cz
Ing. Jakub Drábek, Ph.D.  jakub.drabek@vse.cz
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. zdenka.johnson@vse.cz
Mgr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. daniel.vana@vse.cz
Ing. Tereza Strejčková (Burianová)

tajemnice katedry

tereza.strejckova@vse.cz
Ing. Petr Chalupecký petr.chalupecky@vse.cz
Markéta Lačíková

sekretariát

lacikova@vse.cz

Externí vyučující

JMÉNO A PŘÍJMENÍ EMAILOVÁ ADRESA
doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. andrej.toth@vse.cz
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. pavel.dufek@vse.cz
Ing. Jana Švejdová, Ph.D. jana.svejdova@vse.cz

Aktuální konzultační hodiny naleznete v systému InSIS.