Závěrečné práce

Formuláře potřebné k odevzdání bakalářských a diplomových prací

Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze

Bakalářská práce na Katedře hospodářských dějin

  • Další podmínky a postupy se řídí dle InSIS.

Diplomová práce na Katedře hospodářských dějin

  • Další podmínky a postupy se řídí dle InSIS.

Obhajoba diplomové práce

Studentům je dán prostor 10 až 15 minut na to, aby shrnuli téma, obsah a závěry své práce (mohou použít powerpointovou prezentaci). Poté následují hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student má následně možnost se k hodnocení vyjádřit a zodpovědět doplňující otázky vedoucího a oponenta. Nakonec probíhá diskuse nad otázkami členů komise. Trvání obhajoby je nejméně 30 minut. Po úspěšném složení obhajoby je studentu přiděleno 6 ECTS kreditů (jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta).

Ukázka prezentace k obhajobě diplomové práce: Prezentace_diplomové_práce

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: