Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968

STELLNER, František u. a. Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968. Praha : Oeconomica, 2010. ISBN 9788024516721.

Kolektivní monografie je věnována tématu „milníků“ v moderních dějinách střední Evropy. Kniha analyzuje jejich roli ve střední Evropě v moderních dějinách a hledá odpovědi na otázky, zda můžeme mluvit o společných důsledcích událostí let 1848 či 1918, zda existuje společný „mýtus roku 1968“ pro země střední Evropy ap. Monografie vznikla z iniciativy pracovníků Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Autorský kolektiv tvoří čeští, slovenští, britští, němečtí a rakouští odborníci.

 

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: