Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 1. a 2. díl

PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, období 1945-1992. Brno : Doplněk, 2009. 600 s. ISBN 978-80-7239-228-5.

PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 1. díl, období 1918-1945. Brno : Doplněk, 2004. 578 s. ISBN 80-7239-147-X.

 

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: