Milan Hodža a střední Evropa

VÁŇA, Daniel. Milan Hodža a střední Evropa [online]. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. 73 s. ISBN 978-80-245-2120-6. DOI: 10.18267/pu.2015.van.2120.6.

Publikace popisuje osobnostní, myšlenkové i politické ­zrání Milana Hodži, nejvýznamnějšího slovenského politika meziválečného období společného soužití Čechů a Slováků v Československé republice. Z širokého záběru aktivit tohoto ­slovenského agrárníka si vybírá zejména jeho angažmá v rámci mezinárodních vztahů střední Evropy, které v polovině 30. let vyústilo ve vznik tzv. Dunajského plánu Milana Hodži. Autor přitom vychází ze širších úvah o českých a československých představách o hospodářském a politickém vývoji střední Evropy, podle Františka Palackého „prostoru mezi Německem a Ruskem“. V ­tomto kontextu chápe Palackého přesvědčení o nezastupitelnosti Habsburské podunajské říše jako nárazníku protisměrné imperialistické expanze obou zmíněných kontinentálních mocností i snahy generací staročeské i mladočeské tuto říši reformovat a zachovat. Obdobně popisuje meziválečné projekty československé už suverénní zahraniční politiky, která chtěla na základě malodohodového spojenectví zaujmout inspirativní a vůdčí roli v rámci středoevropské ekonomické a politické spolupráce.

 

http://nakladatelstvi.vse.cz/wp-content/uploads/2016/03/Vana_2015_obalka-oriz.jpg

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: