Katedra hospodářských dějin studentům nabízí studium magisterského oboru „Hospodářské a politické dějiny 20. století“. Studenti magisterského studia si mohou vybrat z vedlejších specializací v českém jazyce „Novodobé hospodářské dějiny“ a Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů“.

Zájemci o doktorské studium si mohou zvolit studijní obor „Hospodářské a politické dějiny 20. století“.

Více >>

Významné publikace

VŠE v Praze a rok 1968 Dějiny VŠE v Praze II Cukrovarnický průmysl Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a SSSR v 1939-1941
Hospodářská politika USA a Německa 1933-1939 From the Heart of Europe to the Middle Kingdom Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století Hospodářská politika USA mezi světovými válkami
Miznárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy Dějiny VŠE v Praze I Zdvořilý nezájem USA na cestě k Marshallovu plánu