Katedra hospodářských dějin studentům nabízí  NOVĚ! studium magisterského programu „Moderní hospodářské dějiny“.

Studenti magisterského studia si mohou vybrat z vedlejších specializací v českém jazyce „Novodobé hospodářské dějiny“ a Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů“.

Zájemci o doktorské studium si mohou NOVĚ! zvolit studijní program „Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“.

Více >>

Významné publikace

Rudí barbaři před branami History of the Prague University of Economics and Business. (I) VŠE v Praze a rok 1968 Dějiny VŠE v Praze II
Cukrovarnický průmysl Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a SSSR v 1939-1941 Hospodářská politika USA a Německa 1933-1939 From the Heart of Europe to the Middle Kingdom
Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století Hospodářská politika USA mezi světovými válkami Miznárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy Dějiny VŠE v Praze I