Katedra hospodářských dějin studentům nabízí studium magisterského oboru „Hospodářské a politické dějiny 20. století“. Studenti magisterského studia si mohou vybrat ze dvou vedlejších specializací „Novodobé hospodářské dějiny“ a Dějiny mezinárodních vztahů“.

Zájemci o doktorské studium si mohou zvolit studijní obor „Hospodářské a politické dějiny 20. století“.

Více >>

Významné publikace