Složení oborových rad doktorského studia

Doktorský studijní program Vývoj hospodářství a hospodářských  politik ve 20. a 21. století

Složení oborové rady:

 1. prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., KHD NF VŠE, garant a předseda oborové rady
 2. prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., UK
 3. prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT
 4. prof. Ing. Robert Holman, CSc., KEKE NF VŠE
 5. prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., KEKE NF VŠE
 6. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., KHD NF VŠE
 7. prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., FF UK
 8. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., KHD NF VŠE
 9. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., KHP NF VŠE
 10. doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., FF UK
 11. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D., KHP NF VŠE
 12. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., KHP NF VŠE
 13. doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk Ph.D., FHS UK/FMV VŠE

Doktorský studijní obor Hospodářské a politické dějiny 20. století

Složení oborové rady:

 1.  prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., KHD NF VŠE, garant a předseda oborové rady
 2.  prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., UK
 3.  prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT
 4.  prof. Ing. Robert Holman, CSc., KEKE NF VŠE
 5.  prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., KHD NF VŠE
 6. prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., FF UK
 7. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., KHD NF VŠE
 8. doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., FF UK
 9. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., KHP NF VŠE
 10. doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk Ph.D., FHS UK/FMV VŠE
 • Autor: Tereza Burianová
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: