Složení oborové rady a zápisy z jejího jednání

Doktorský studijní program Vývoj hospodářství a hospodářských  politik ve 20. a 21. století

Složení oborové rady:

 1. prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., KHD NF, garant a předseda oborové rady
 2. prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., UK
 3. prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT
 4. prof. Ing. Robert Holman, CSc., KEKE NF
 5. prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., KEKE NF
 6. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., KHD NF
 7. prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., FF UK / FPH VŠE
 8. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., KHD NF
 9. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., KHP NF
 10. doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., FF UK
 11. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D., KHP NF
 12. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., KHP NF
 13. doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk Ph.D., FHS UK / FMV VŠE

Doktorský studijní obor Hospodářské a politické dějiny 20. století

Složení oborové rady:

 1.  prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., KHD NF, garant a předseda oborové rady
 2.  prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., UK
 3.  prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT
 4.  prof. Ing. Robert Holman, CSc., KEKE NF
 5.  prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., KHD NF
 6. prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., FF UK / FPH VŠE
 7. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., KHD NF
 8. doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., FF UK
 9. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., KHP NF
 10. doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk Ph.D., FHS UK / FMV VŠE

Zápisy ze zasedání oborové rady „Hospodářské a politické dějiny 20. století“

Jednání 13.9.2018

Jednání 15.9.2017

Jednání 16.9.2016

Jednání 11.9.2015

Jednání 12. 9. 2014

Jednání 10.-12.3.2013

Jednání 14.11.2012

 • Autor: Klára Fabianková
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: