Složení oborové rady a zápisy

Studijní program: „Vývoj hospodářství a hospodářských  politik ve 20. a 21. století“ 

Složení oborové rady:

 1. prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., KHD NF, garant a předseda oborové rady
 2. prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., UK
 3. prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT
 4. prof. Ing. Robert Holman, CSc., KEKE NF
 5. prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., KEKE NF
 6. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., KHD NF
 7. prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., FF UK / FPH VŠE
 8. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., KHD NF
 9. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., KHP NF
 10. doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., FF UK
 11. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D., KHP NF
 12. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., KHP NF
 13. doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk Ph.D., FHS UK / FMV VŠE

Studijní obor:„Hospodářské a politické dějiny 20. století“ 

Složení oborové rady:

 1.  prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., KHD NF, garant a předseda oborové rady
 2.  prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., UK
 3.  prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT
 4.  prof. Ing. Robert Holman, CSc., KEKE NF
 5.  prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., KHD NF
 6. prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., FF UK / FPH VŠE
 7. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., KHD NF
 8. doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., FF UK
 9. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., KHP NF
 10. doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk Ph.D., FHS UK / FMV VŠE

Zápisy ze zasedání oborové rady „Hospodářské a politické dějiny 20. století“

Jednání 13.9.2018; Jednání 15.9.2017; Jednání 16.9.2016;

Jednání 11.9.2015;  Jednání 12. 9. 2014; Jednání 10.-12.3.2013;

Jednání 14.11.2012

 • Autor: Klára Fabianková
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: