Složení oborové rady a zápisy

Oborová rada oboru doktorského studia „Hospodářské a politické dějiny 20. století“ studijního programu Ekonomie a hospodářská správa.

 

Složení oborové rady

1. prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., KHD NF, garant a předseda oborové rady
2. prof. Ing. Robert Holman, CSc., KEKE NF
3. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., KHD NF
4. prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., FPH VŠE
5. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., KHD NF
6. doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., FF UK
7. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., KHSP NF
8. doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D., FHS UK
9. prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D., FF UK

 

Zápisy ze zasedání oborové rady

Jednání 13.9.2018

Jednání 15.9.2017

Jednání 16.9.2016

Jednání 11.9.2015

Jednání 12. 9. 2014

Jednání 10.-12.3.2013

Jednání 14.11.2012

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: