Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat  dne 1. února 2021, v 9:00, v NB345 (na Žižkově).

Státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude konat dne 26. ledna 2021, v 9:00, v NB345 (na Žižkově) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se bude konat dne 26. ledna 2021, v 9:00, v NB345 (na Žižkově).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete také na webových stránkách KHD NF (v sekci Státní zkoušky).

Studenti a studentky předmětu HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v lednu nebo únoru 2021,  musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 18. prosince 2020.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci  nepožaduje i vedoucí) paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 18. prosince 2020pokud chtějí obhajovat v lednu 2021. Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat  dne 28. ledna 2021, v 10:00, v SB 322 (na Žižkově).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: