Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) a z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny (HD202/5HDN) se bude konat dne 21. června 2024 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3) se bude konat dne 13. června 2024 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Modern History of Economic Policy(5MH1) se bude konat dne 12. června 2024 od 10:00 v NB 345 (Žižkov)./State exam in the minor specialization Modern History of Economic Policy (5MH1) will take place on June 22, 2024 at 10:00 a.m. in NB 345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a magisterského programu Moderní hospodářské dějiny se budou konat dne 20. června 2024 od 11:00 hod. v SB 322 (Žižkov).

Informace o odevzdávání závěrečných prací v květnu 2024 (pro obhajoby v květnu/červnu 2024) naleznete zde.

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: