Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat 17. září 2021 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude konat dne 15. září 2021 od 9:00 v NB 345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Studenti a studentky předmětu 5HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářskou práci vedenou členem KHD obhajovat v září 2021, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny a odevzdat ji ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) do 23. srpna 2021 . Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v září 2021 zde.

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století, kteří chtějí diplomovou práci obhajovat v září 2021, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny a odevzdat ji ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) do 23. srpna 2021. Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v září 2021 zde.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 14. září 2021 v 10:00 hod. v NB 350 (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: