Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) a z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny (HD202/5HDN) se bude konat dne 5. září 2024 od 9:00 hod. (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3) se bude konat dne 4. září 2024 od 9:00 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Modern History of Economic Policy (5MH1) se bude konat dne 3. září 2024 od 11:00 (Žižkov)./State exam in the minor specialization Modern History of Economic Policy (5MH1) will take place on September 3, 2024 at 11:00 a.m. (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a magisterského programu Moderní hospodářské dějiny se budou konat dne 12. září 2024 od 11:00 hod. (Žižkov).

Informace o odevzdávání závěrečných prací v srpnu 2024 (pro obhajoby v září 2024) naleznete zde.

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS. Systém umožní zkoušky a obhajoby vypsat až 1. září 2024.

  • Autor: Tereza Strejčková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: