Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) a z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny (HD202) se bude konat dne 22. června 2023 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3) se bude konat dne 21. června 2023 od 9:00 v NB 345 (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Modern History of Economic Policy (5MH1) se bude konat dne 12. června 2023 od 10:00 v NB 350 (Žižkov)./The next state exam in the minor specialization Modern History of Economic Policy (5MH1) will take place on 12 June 2023 at 10:00 in NB 350 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Studenti a studentky předmětu 5HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářskou práci vedenou členem KHD obhajovat v květnu/červnu 2023, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 12. května 2023 a poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) paní Markétě Lačíkové dne 12. května 2023 v čase  9:00 – 12:00 hod. Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v květnu 2023 zde.

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a magisterského programu Moderní hospodářské dějiny, kteří chtějí diplomovou práci obhajovat v červnu 2023, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 12. května 2023 a poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) paní Markétě Lačíkové dne 12. května 2023 v čase  9:00 – 12:00 hod. Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v srpnu 2022 zde.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a magisterského programu Moderní hospodářské dějiny se budou konat dne 20. června 2023 v 10:00 hod. v NB 350 (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: