Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období

DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej, SKŘIVAN, Aleš. Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. 1. vyd. České Budějovice : Nakladatelství Halama, 2017. 280 s. ISBN 978-80-87082-37-9. (Další autoři: HLADÍK, Jan, BURIANOVÁ, Tereza, HRUŠKOVÁ, Tereza, FABIANKOVÁ, Klára).

Málokdo si dnes uvědomuje význam cukrovarnictví pro československou ekonomiku i zahraniční obchod v meziválečném období a málokdo by předpokládal, že se v první Československé republice v polovině dvacátých let 20.století vyprodukovalo více než 10 % celosvětové produkce surového řepného cukru. Vývoz cukru měl významný podíl na celkové hodnotě exportu tehdejšího Československa, díky čemuž byla nová země ekonomicky stabilnější než ostatní nově vzniklé státní útvary. Cílem publikace skupiny autorů z Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze je připomenout významnou tradici výroby „bílého zlata“.

 

 

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: