Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století

FABIANKOVÁ, Klára, aj. Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2015. 168 s. ISBN 978-80-86781-29-7. (Další autoři: NIKODYM, Lukáš, DRÁBEK, Jakub, JOHNSON, Zdenka, RŮT, Štěpán, BRHELOVÁ, Jana, NIKODYM, Tomáš, CHALUPECKÝ, Petr).

Publikace vznikla v rámci projektu IGS č. 67/2015. Monografie představuje vybrané aspekty postihující význam a efektivitu státních zásahů v krizových momentech hospodářsko-politických dějin, konkrétně v období hospodářských krizí, válečných příprav a válečného konfliktu, tak jako poválečné obnovy. Zaměřuje se na země střední a západní Evropy (jedná se zejména o Německo, Československo a Velkou Británii), ale i na Spojené státy americké. Jednotlivé kapitoly publikace jsou agregací poznatků a myšlenek v rámci analýzy konkrétní historické epochy vyznačující se výraznou hospodářsko-politickou nestabilitou přinášející diskuzi nad možnostmi, riziky a přínosy aktivní hospodářské politiky aplikované v rámci světového hospodářství.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: