Dějiny VŠE v Praze I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH Andrej (eds.), Dějiny VŠE v Praze I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy, Praha: Oeconomica, 2014, 240 s.  ISBN 978-80-245-2068-1.(Další autoři: DVOŘÁKOVÁ Markéta, HALÍKOVÁ Petra, HUBENÝ David, CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka, KOČVAR Jan, NOVOTNÝ Lukáš, KUBÁTOVÁ Věra, SZOBI Pavel, ZÁVODSKÝ Porokop).

Jedná se o první díl recenzované kolektivní monografie z plánované vícedílné řady, která vzniká pod patronací Centra pro dějiny VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE. Publikace vznikla v rámci projektu GAČR Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století, který byl na KHD  řešen v období 2013-2014. Cílem této řady je detailně zmapovat fungování ústřední ekonomické vysoké školy u nás ve středoevropském situačním kontextu. Tento publikační projekt reaguje na institucionalizaci výzkumu dějin VŠE založením Centra pro dějiny VŠE v roce 2013 a jeho dosavadní výsledky výzkumu nejen v souvislosti s šedesátiletým výročí založení VŠE.

První díl mapuje počátky vyššího vzdělávání v ekonomických disciplínách od poloviny 17. století v českých zemích, problematiku založení a fungování Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO), předchůdkyně pozdější VŠE, období po druhé světové válce, resp. po roce 1948 a samotný proces ustavení VŠE v Praze v roce 1953. Srovnán je i vývoj slovenského a českého vysokého ekonomického školství mezi lety 1945 a 1953. Ze středoevropských zemí jsou počátky ústředních ekonomických vysokých škol sledovány v případě Maďarska a Německé demokratické republiky.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: