Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století

CHALUPECKÝ, Petr a kol., Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, Praha: Agentura Pankrác s.r.o., 2015, 168 s. ISBN:978-80-86781-25-9. (Další autoři: BRHELOVÁ, Jana, DRÁBEK, Jakub, FABIANKOVÁ, Klára, JOHNSON, Zdenka, KRČEK, Tereza, MIKLÁŠ, Martin, NIKODYM, Lukáš, SZOBI, Pavel).

Recenzovaná kolektivní monografie vznikla v rámci projektu IGS č.89/2014. Publikace představuje vybrané aspekty hospodářských vztahů zemí střední Evropy. Jedním z hlavních záměrů je poukázat na to, jak se do těchto vztahů promítaly významné události jako Velká hospodářská krize nebo druhá světová válka. Dalším cílem je postihnout dopady angažovanosti státu ve vnějších hospodářských vztazích na objem a strukturu zahraničního obchodu dotyčných zemí.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: