Ing. Jakub Drábek, Ph.D.

Email: jakub.drabek@vse.cz

Kancelář: 36NB; 171NB; 345NB

Specializuje se na vývoj cukrovarnictví a řepařství v Českých zemích, zejména pak meziválečném Československu a Protektorátu Čechy a Morava. Mezi další oblasti odborného zájmu patří vývoj technologií, zejména pak zbraní.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD327          Ekonomie a historie ve filmu a literatuře

5HD416          Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20.století

Účast na konferencích, sympoziích a kolokviích

Kolokvium v rámci IGS na Vysoké škole ekonomické v Praze „Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století“, Praha, Česká republika, 9/2015.

Kolokvium v rámci IGS na Vysoké škole ekonomické v Praze „Mezinárodní hospodářské vztahy střední Evropy v 1. polovině 20. století“, Praha, Česká republika, 9/2014.

Kolokvium „Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě“, Praha, Česká republika, 2015.

Doktorandská konference 2016: Ekonomická teorie a její praktická aplikace v prvních dvou dekádách 21. století. 28. 4. 2016, Praha.

Kolokvium „Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období“, Praha, Česká republika, 9/2017.

Mezinárodní konference „International Congress of French Business History“, příspěvek: The issue of the sugar industry in France and Czechoslovakia in the inter-war periodUniversité Paris-Dauphine, Sorbonne Université, ESCP Europe, Paříž, Francie, 9/2019.

Mezinárodní konference „Historical Intersections of Economics and Law: The Development of Economic Law and Labour Law in Central Europe“,   příspěvek: The legislative anchoring of the sugar industry in the newly established Czechoslovak Republic (1918–1921), Ústav státu a práva, Praha, ČR, 12/ 2019.

Účast na řešení grantů

Grant IGS VŠE s názvem Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě, řešen v letech 2014-2015.

Grant IGS VŠE s názvem Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, řešen v roce 2014.

Grant IGS VŠE s názvem Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století, řešen v roce 2015.

Grant IGS VŠE s názvem Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, řešen v roce 2017.

Grant IGS VŠE s názvem Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, řešen v roce 2018.

Přehled publikační činnosti (výběr)

Publikace

DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej, SKŘIVAN, Aleš. Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. 1. vyd. České Budějovice : Nakladatelství Halama, 2017. 280 s. ISBN 978-80-87082-37-9. (Další autoři: HLADÍK, Jan, BURIANOVÁ, Tereza, HRUŠKOVÁ, Tereza, FABIANKOVÁ, Klára).

Původní práce v odborných časopisech (recenzovaných, impaktovaných)

DRÁBEK, Jakub, FABIANKOVÁ, Klára. K počáteční fázi transformace cukrovarnického průmyslu pro válečné účely v Protektorátu Čechy a Morava. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2019, roč. 135, č. 2, s. 81–83. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2019/PDF/81-83.pdf.

DRÁBEK, Jakub, JEČNÝ, Radim. K legislativnímu zakotvení obrany Republiky československé. Dvacáté století – The Twentieth Century. 2018, roč. 10, č. 2, s. 44–61. ISSN 1803-750X.

DRÁBEK Jakub, SKŘIVAN, Aleš. Bruselská dohoda (1931) jako kontroverzní pokus řešit problémy světové výroby a obchodu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2018, Vol. 134, No. 9–10, pp. 338–341. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/338-341.pdf.

DRÁBEK Jakub, SKŘIVAN, Aleš. The Chadbourne Agreement (1931) and its impact on the Czechoslovak sugar industry. Zucker Indsturie / Sugar industry. 2018, Vol. 143 (68), No. 12, pp. 699–707. ISSN 0344-8657.

DRÁBEK, Jakub, SKŘIVAN, Aleš. Chadbourneova mezinárodní dohoda o cukru a její dopad na československé cukrovarnictví. Moderní dějiny. 2017, roč. 25, č. 2, s. 63–86. ISSN 1210-6860.

DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej. To Legislative Anchoring of the Sugar Industry in the Newly Established Czechoslovak Republic (1918-1921). West Bohemian Historical Review. 2017, roč. VII, č. 2, s. 271–291. ISSN 1804-5480.

DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej. K vývoji cukrovarnického průmyslu v Československé republice v dílčí komparaci se situací v Maďarském království ve dvacátých a třicátých letech. Historický obzor. 2017, roč. 28, č. 11/12, s. 256–264. ISSN 1210-6097.

DRÁBEK, Jakub, BRHELOVÁ, Jana. „Bílé zlato” a prosperita meziválečného Československa. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2017, roč. 133, č. 1, s. 31–33. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2017/PDF/31-33.pdf.

Ing. Jakub Drábek, Ph.D.
  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: