PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Emaildaniel.vana@gmail.com

Telefon: 602 110 175

Kancelář: 364 NB

Specializuje se na výzkum hospodářských dějin meziválečného Československa, peněžnictví a dějin mediální komunikace.

V roce 1986 úspěšně obhájil diplomovou práci „Vývoj Československé národní banky v sedmdesátých letech 20. století“ a absolvoval obor Finance a úvěr na Národohospodářské fakultě VŠE Praha. Zde mu byl udělen titul Ing.

V roce 1996 stejně tak úspěšně obhájil diplomovou práci „Bankovní zákony z roku 1924: podstata a proces vzniku“ a absolvoval obor Historie na Filosofické fakultě UK a byl mu udělen titul Mgr.

V roce 2014 úspěšně absolvoval doktorské studium na Katedře hospodářské politiky Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a byl mu udělen titul Ph.D. Studijní obor: Hospodářská politika s tématem disertační práce: „Vnitropolitické souvislosti Hodžova plánu 1935 – 1936“. V roce 2016 mu byl udělen titul PhDr. v oboru Hospodářské dějiny na Filozofické fakultě UK v Praze.

Od roku 1986 vyučuje na VŠE, do roku 1989 v sekci hospodářských dějin Katedry národohospodářského plánování, od roku 1990 na Katedře hospodářských dějin.

V letech 2008 – 2013 vyučoval Teorii mediální komunikace a Teorii PR na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.

Počínaje rokem 2011 přednáší Mediální komunikaci na Diplomatické akademii.

Od roku 2013 je tiskovým tajemníkem a členem vedení Národohospodářské fakulty VŠE Praha.

Od roku 2002 působí jako poradce ministrů vlád ČR a zákonodárců Parlamentu ČR.

V roce 2014 byl zvolen členem Akademického senátu VŠE Praha.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD214 České hospodářské dějiny

5HD426 Dějiny peněžních kategorií a institucí

5HD321 Média a mediální komunikace

Přehled publikační činnosti (výběr)  

Publikace                                                                                                 

VÁŇA, Daniel. Hospodářsko-politické záměry prvních československých vlád (1918–1925) na pozadí přijatých bankovních zákonů. Praha, 2016.

VÁŇA, Daniel. Milan Hodža a střední Evropa. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015. 73 s. ISBN 978-80-245-2120-6.

Původní vědecké práce

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, VÁŇA, Daniel, Bibliografie hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. Století. In: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, s. 268–316. ISSN 0572-3043.

ŠEVČÍK, Miroslav, VÁŇA, Daniel, ŠEVČÍKOVÁ, Michaela, Politická ekonomie, hospodářská politika a hospodářské dějiny v rámci pedagogických a vědeckých aktivit Vysoké školy ekonomické od druhé poloviny 20. století. In: Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 4, s. 333–353. ISSN 0032-3233.

KUBELKOVÁ, Karina, ŠEVČÍKOVÁ, Michaela, VÁŇA, Daniel, Social Transfer Effectiveness before and after Crisis Regarding Gender – Case of CEE Region. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business [online], 2014, roč. 8, s. 1097–1104. ISSN 1313-2555. URL: http://www.scientific-publications.net/get/1000007/1409342789246673.pdf.

VÁŇA, Daniel, LUKÁŠOVÁ, Tereza, Comparison of media and real information about the crisis in Ukraine. In: MOKRYS, Michal, BADURA, Stefan (ed.). Proceedings of the 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2015) [CD-ROM, online]. online, 25.05.2015 – 29.05.2015. Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2015, s. 157–161. ISBN 978-80-554-0891-0. Dostupné z: http://www.scieconf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=90301-3288. ISSN 1339-9071, Volume: 3, Issue: 1.

VÁŇA, Daniel. Sto let české a slovenské státnosti po roce 1918. In: VÍTEK, Leoš, aj. Sto let financí a účetnictví na území České republiky. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2018, s. 8–24. 304 s. ISBN 978-80-245-2286-9.

Skripta a učebnice

SOBĚHART, Radek, VÁŇA, Daniel: Hospodářské dějiny jako věda. In: STELLNER, František, aj. Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha : Oeconomica, 2006, s. 5–9. ISBN 80-245-1141-X.

VÁŇA, Daniel, HORKÝ, Petr. Úvod do praxe mediální komunikace. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. 90 s. ISBN 978-80-245-2190-9.

VÁŇA, Daniel. Znovu po dvaceti letech se přesouval majetek i moc. E15. 2019, č. 2971, s. 16–17. ISSN 1803-4543.
VÁŇA, Daniel. Co by, kdyby. Tanky v srpnu 1968 nepřijely. E15. 2018, č. 2666, s. 8–9. ISSN 1803-4543.
VÁŇA, Daniel. Co by kdyby. nevzniklo Československo. E15. 2018, č. 2713, s. 6–7. ISSN 1803-4543.
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: