Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.

Emailzdenka.johnson@vse.cz

Telefon: 224 095 503

Kancelář: NB345

English version of the CV

Specializuje se na výzkum hospodářských dějin Spojených států amerických a Německa ve 20. století se zaměřením na období 20. a 30. let. Mezi další oblasti odborného zájmu patří měnová a fiskální politika, problematika hospodářského cyklu a dějiny ekonomického myšlení.

V roce 2007 úspěšně zakončila studium magisterského studijního programu Národní hospodářství na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a byl jí udělen titul Ing. Hlavní specializace: Hospodářská politika, vedlejší specializace: Dějiny ekonomických teorií. Úspěšně obhájila diplomovou práci na téma Velká hospodářská krize v Německu.

V roce 2017 úspěšně ukončila studium doktorského oboru Hospodářská politika na Katedře hospodářských dějin na Národohospodářské fakultě, Vysoké školy ekonomické v Praze a byl jí udělen titul Ph.D. V rámci disertační práce se zabývala tématem Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933-1939.

Od zahájení doktorského studia v roce 2007 rovněž vyučuje na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty, VŠE v Praze. Mezi lety 2007-2011 působila na pozici analytika v Oddělení makroekonomických analýz Českého statistického úřadu v Praze. V roce 2010 vyučovala na Vysoké škole obchodní v Praze kurzy mikroekonomie. Od února 2012 působila na Katedře hospodářských dějin na pozici asistentky, v září 2012 získala pozici odborné asistentky.

V roce 2010 získala stipendium Vysoké školy ekonomické určené pro financování dlouhodobých studijních a výzkumných pobytů studentů doktorského studia. Výzkumný pobyt realizovala mezi lety 2010 a 2011 na Department of Economics, Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas, Spojené státy americké. V letech 2007-2016 absolvovala několik krátkodobých výzkumných pobytů v Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde a Humboldt Universität zu Berlin.

Je členkou renomovaných odborných společností The American Economic Association (Spojené státy americké), The Economic History Society (Velká Británie), The Economic History Association (Spojené státy americké), The Economic and Business History Society (Spojené státy americké), The American History Association (Spojené státy americké) a České společnosti ekonomické (Česká republika).

Je autorkou nebo spoluautorkou 2 odborných publikací, 2 původních studií v časopisech s impakt faktorem, 10 původních prací v odborných (recenzovaných) časopisech, přispěla do 12 kolektivních monografií, podílela se na několika studijních materiálech. Publikovala 11 výzkumných zpráv, reportů a 1 recenzi. Pravidelně se účastní řešení výzkumných grantů a projektů nejen Interní grantové agentury, ale i Grantové agentury ČR, Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky a dalších institucí.

V roce 2018 získala Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci za rok 2018 – kategorie knižní publikace – za odbornou knihu Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933-1939. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia za rok 2012 za podíl na odborném článku Změny v soustavě peněžnictví v kontextu Šikovy ekonomické reformy v Československu ve druhé polovině 60. let.

Počet citací (bez autocitací): Web of Science 23, Scopus 1, Google Scholar 54.

 

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD312 Hospodářské dějiny USA před rokem 1945

5HD358 Economic and Political History of Europe in the 20th Century (1918-1991)

5HD396 America from Independence to 2020: Special Topics in U.S. Economic History

5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů

5HD415 Hospodářský vývoj USA po roce 1945

5HD450 Chapters in the History of the Cold War

5HD500 Diplomový seminář

5HD868 Europe in International Political and Economic Relations (1914-2015)

5HP310 Bakalářský seminář

Účast na konferencích, sympoziích a kolokviích

Konference s názvem Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech, Vysoká škola ekonomická, Praha 2.-3.6.2022.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, Vysoká škola ekonomická, Praha, 11.11.2019.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Problémy makroekonomického plánování v 1945-1965 pohledem současných výzkumných metod hospodářských dějin, Vysoká škola ekonomická, Praha, 1.10.2018.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi, Vysoká škola ekonomická, Praha, 30.11.2017.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu, Vysoká škola ekonomická, Praha, 4.10.2016.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století, Vysoká škola ekonomická, Praha, 21.9.2015.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Mezinárodní hospodářské vztahy států střední Evropy v první polovině 20. století, Vysoká škola ekonomická, Praha, 22.9.2014.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945, Vysoká škola ekonomická, Praha, 10.6.2013.

Kolokvium k výzkumnému grantu K výzkumu dějin VŠE v Praze, Vysoká škola ekonomická, Praha, 28.11.2012.

Mezinárodní kolokvium s názvem Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte, Vysoká škola ekonomická, Praha, 25.10.–26.10.2012.

Mezinárodní konference s názvem Role státu v německém hospodářství ve 20. století Vysoká škola ekonomická, Praha, 7.10.2011.

Mezinárodní doktorská konference na Universität Passau s názvem Passau-Prager Kolloquium zur Neuesten Geschichte, Universität Passau, Passau, Německo, 10.6.2010.

I.S.E.O. (Instituto di Studi Economici e Per l’Occupazione) Summerschool 2009 s názvem Financial Markets in the World Economy, Iseo, Itálie, červen 2009.

Mezinárodní konference s názvem The Particular Neighbours: Germans, Poles and Czechs Together in the European Union, Europäische Akademie Berlin, Berlín, Německo, únor 2009.

Mezinárodní konference s názvem Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968. Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848-1918-1938-1948-1968, Vysoká škola ekonomická, Praha, 20.-21.11.2008.

Mezinárodní konference Evropské fórum Alpbach s názvem Emergence, Alpbach, Rakousko, 16.8.-1.9.2007.

Mezinárodní konference Evropské fórum Alpbach s názvem Quest for Certainty and Security, Alpbach, Rakousko, srpen-září 2006.

Účast na řešení grantů, projektů

Grant Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky s názvem Ekonomické myšlení a činnost vybraných českých národohospodářů v kontextu společenských a institucionálních změn 1945–1960, projekt 2021-2023.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, projekt řešen 2019.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Problémy makroekonomického plánování v letech 1945–1965 pohledem současných výzkumných metod hospodářských dějin, projekt řešen 2018.

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi, projekt řešen 2017.

Projekt Evropského sociální fondu s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, projekt řešen 2017-2022.

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu, projekt řešen 2016.

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století, projekt řešen 2015.

Grant Interní rozvojové soutěže VŠE v Praze s názvem Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200, projekt řešen 2015.

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, projekt řešen 2014.

Grant Grantové agentury České republiky s názvem Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století, projekt řešen 2013-2014.

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945, projekt řešen 2013.

Mezifakultní grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze, projekt řešen 2012-2013.

Projekt Evropského sociální fondu OPPA s názvem Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi, projekt řešen 2010-2013.

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, projekt řešen 2012.

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu, projekt řešen 2010-2011.

Doktorský grant Grantové agentury ČR s názvem Role státu v německém hospodářství ve 20. století, projekt řešen 2009-2011.

Grant Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR s názvem Inovace výuky předmětu 5HD200 (cvičení), projekt řešen 2009.

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Britsko-německé vztahy v době rúrské krize (1923-24), projekt řešen 2008-2009.

Přehled publikační činnosti

Odborné publikace

JOHNSON Zdenka. Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933-1939. Praha : Oeconomica, 2017. 372 s. ISBN 978-80-245-2220-3.

CZESANÝ Slavoj, JOHNSON Zdenka. Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí. Praha : Oeconomica, 2012. 236 s. ISBN 978-80-245-1863-3.

Původní práce v odborných časopisech (recenzovaných, impaktovaných)

JOHNSON Zdenka. Monetary Policy of the Reichsbank during the Second World War. Rivista di Storia Economica, 2018, Vol. XXXIV., No. 1, pp. 107-133. Available at: https://www.rivisteweb.it/issn/0393-3415.

JOHNSON Zdenka. From Bilateralism to Limited Neutrality: American Foreign Trade 1933–1939. Medzinárodné vzťahy / Journal of International Relations, 2018, Vol. XVI., No. 3, pp. 236-270. Available at: https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/medzinarodne-vztahy/archiv/2018/3/MV2018-3.pdf.

JOHNSON Zdenka. Financing the German Economy during the Second World War. West Bohemian Historical Review, Vol. VII, No. 1, 2017, pp. 115–143. ISSN 1804-5480. Available at: https://ff.zcu.cz/khv/about/research/vbhr/archiv/2017/WBHRvol7no1.pdf.

CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka. Differences between Czech and Slovak Economic Higher Education from 1945 to 1953. History of Education, Vol. 45, No. 6, 2016, pp. 758-774, ISSN 0046-760X (print), 1464-5130 (online). DOI: 10.1080/0046760X.2016.1154614.

CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka. Prosazování marxisticko-leninské politické ekonomie do monetárního myšlení v Československu v letech 1945‒1955. Moderní dějiny, r. 22, č. 2, 2014, s. 221-244, ISSN 1210-6860.

JOHNSON Zdenka, FABIANKOVÁ Klára. Czechoslovakia and West Germany – A Convenient Trade Partnership? A Czechoslovak Point of View. Journal of European Economic History, Vol. 39, No. 3, 2010, s. 557-587, ISSN 0034-6799 (vydáno 2012).

JOHNSON Zdenka. Politika zaměstnanosti v kontextu rozvoje sociálního státu v době New Frontier a Great Society v USA. Ekonomická revue, r. 14, č. 2, 2011, s. 95-114, ISSN 1212-3951.

CHALUPECKÝ Petr, FABIANKOVÁ Klára, JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Šik’s Reform in Monetary Economy in CSSR. Ekonomska misao i praksa, roč. 20, č. 1, 2011, s. 139-159, ISSN 1330-1039.

CHALUPECKÝ Petr, FABIANKOVÁ Klára, JOHNSON Zdenka. Změny v soustavě peněžnictví v kontextu Šikovy ekonomické reformy v Československu ve druhé polovině 60. let. Ekonomický časopis, r. 59, č. 7, 2011, s. 719-736, ISSN 0013-3035.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Okupace Porúří v roce 1923 a jeho hospodářský význam pro Německo a Velkou Británii. Ekonomická revue, r. 13, č. 1, 2010, s. 37-52, ISSN 1212-3951.

CZESANÝ Slavoj, JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Kompozitní indikátory hospodářského cyklu české ekonomiky. Statistika, r. 89, č. 3, 2009, s. 256-274, ISSN 0322-788x.

CZESANÝ Slavoj, JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Metoda konstrukce kompozitních indikátorů hospodářského cyklu pro českou ekonomiku. Statistika, r. 89, č. 1, 2009, s. 21-31, ISSN 0322-788x.

Kapitoly v kolektivních vědeckých monografiích

JOHNSON, Zdenka. Fiskální politika Spojených států amerických 1939-1945. In: BABKA, Ondřej, KRIST, Jan (eds.). Válka v ekonomicko-filosofických souvislostech, s. 25-41. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2022. 126 s. ISBN 978-80-245-2464-1.

CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka, FABIANKOVÁ Klára. Inflace v ekonomikách sovětského typu: teoretické přístupy a empirická zkoumání. In: ŠTEMBERK Jan, SKŘIVAN Aleš ml. a kol. Cestami hospodářských dějin, s. 64-106. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 524 s. ISBN 978-80-7308-390-8.

FABIANKOVÁ Klára, CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka. K Šikově reformě a významu odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. In: TÓTH Andrej, SKŘIVAN Aleš ml. (eds.). Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968, s. 82-103. Praha : Agentura Pankrác, 2018. 275 s. ISBN 978-80-86781-37-2.

JOHNSON Zdenka. Proměny fiskální politiky Spojených států amerických v době New Dealu. In: FABIANKOVÁ Klára aj. Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století, s. 45-64. Praha : Agentura Pankrác, 2015. 164 s. ISBN 978-80-86781-29-7.

JOHNSON Zdenka. Zahraniční obchod Třetí říše 1933-1939: Počátky Grossraumwirtschaft? In: CHALUPECKÝ Petr aj. Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině 20. století, s. 54-71. Praha : Agentura Pankrác, 2015. 160 s. ISBN 978-80-86781-25-9.

CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka. Srovnání vývoje českého a slovenského vysokého ekonomického školství mezi lety 1945-1953. In: SKŘIVAN Aleš, TÓTH Andrej (eds.). Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 155–168. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

FABIANKOVÁ Klára, JOHNSON Zdenka. Hospodářská (ne)kooperace mezi zeměmi EHS a RVHP na příkladu Spolkové republiky Německo a Československa. In: SZOBI Pavel aj. Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945. Davle : SETOUTBOOKS.CZ, 2014, s. 177-201, ISBN 978-80-86277-78-3.

JOHNSON Zdenka, FABIANKOVÁ Klára. Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EWG und dem RGW am Beispiel der ČSSR und BRD in den Jahren 1965-1985. In: SZOBI Pavel u. a. Multinationale Reiche im 19.-20. Jahrhundert. Praha : SETOUTBOOKS.CZ, 2012, s. 78–110, ISBN 978-80-86277-74-5.

JOHNSON Zdenka. Motorisierung ve Třetí říši – významný faktor hospodářského růstu a zbrojení. In: SOUKUPOVÁ Martina, KOVÁŘ Martin (eds.). Role státu v německém hospodářství ve 20. století III. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011, s. 83–138, ISBN 978-80-7308-400-4.

JOHNSON Zdenka. Initialzündung ve Třetí říši a jeho dopady (fiskální politika v předválečném nacistickém Německu). In: SOUKUPOVÁ Martina, JAKUBEC Ivan, KOVÁŘ Martin (eds.). Role státu v německém hospodářství ve 20. století II. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, s. 89–129, ISBN 978-80-7308-398-4.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka. K vybraným aspektům měnové politiky německé Říšské banky v letech 1933-1936. In: SOUKUPOVÁ Martina, KOVÁŘ Martin (eds.). Role státu v německém hospodářství ve 20. století I. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, s. 43-66, ISBN 978-80-7308-323-6.

CHALUPECKÝ Petr, FABIANKOVÁ Klára, JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Discussion on Monetary Policy and Banking Reform in the Course of Economic Reform in CSSR in the Second Half of the 1960s. In: STELLNER František aj. Die wirtschaftliche und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968. Praha : Oeconomica, 2010, s. 195-212, ISBN 978-80-245-1672-1.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka, SLANÝ Martin. Faktory pomalého růstu evropské ekonomiky. In: Procesy globalizacyjne w gospodarce swiatowejWroclaw : Edukacja, 2009, s. 137–145, ISBN 978-83-87708-69-9.

Učebnice, učební texty, příručky

JOHNSON Zdenka. Prezentace k předmětu 5HD450 Chapters in History of the Cold War. Praha : VŠE NF, 2018.

FABIANKOVÁ Klára, JOHNSON Zdenka. Prezentace, handouty, evaluační dotazník k předmětu 5HD507 Heuristika a tvorba odborného textu. Praha : VŠE NF, 2017, 2018.

FABIANKOVÁ Klára, JOHNSON Zdenka. Terminologický slovník k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200. [online]. Praha : VŠE NF, 2015. Dostupné z: http://khd.vse.cz/vyuka/predmety/elektronicky-portal/.

NOVOTNÝ Lukáš a kol. Dějiny mezinárodních vztahů, terminologický slovník [online]. Praha : VŠE NF, 2013. Dostupné z: http://khd.vse.cz/wp-content/uploads/2011/09/OPPA-Terminologicky-slovnik-na-CD.pdf.

FABIANKOVÁ Klára, JEŘÁBKOVÁ Zdenka, SZOBI Pavel. Prezentace na cvičení předmětu Hospodářské dějiny 5HD200 [online]. Praha : VŠE NF, 2009.

FABIANKOVÁ Klára, HAAS Jakub, CHALUPECKÝ Petr, JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Slovník základních termínů pro cvičení předmětu Hospodářské dějiny 5HD200. Praha : VŠE NF, 2009.

FABIANKOVÁ Klára, CHALUPECKÝ Petr, JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Antologie textů k hospodářským dějinám [online]. Praha : VŠE NF, 2009. Dostupné z: http://khd.vse.cz/wp-content/uploads/2011/06/Antologie_textu_aktualizace_09-2009.pdf.

Výzkumné zprávy, reporty, populárně vědecké články

JOHNSON Zdenka. Historie financí: Jak se železniční horečka změnila ve Velkou depresi. Mladá fronta Dnes, idnes.cz / Finance, 14.9.2015. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/historie-financi-zeleznicni-horecka-v-usa-fgv-/podnikani.aspx?c=A150910_144648_penze_kho.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa. Praha : Český statistický úřad, 2010.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Průmysl v České republice v mezinárodním kontextu. Praha : Český statistický úřad, 2010, ISBN 978-80-250-2020-3.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Konjunkturální indikátory a jejich vazba na hospodářský cyklus v době zpomalení české ekonomiky. Praha : Český statistický úřad, 2010.

DUBSKÁ Drahomíra, JEŘÁBKOVÁ Zdenka a kol. Tendence a faktory makroekonomického vývoje 2009. Český statistický úřad, Praha : 2010, ISBN 978-80-250-2022-7.

CZESANÝ Slavoj, DUBSKÁ Drahomíra, JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Komponenty bohatství zemí. Praha : Český statistický úřad, 2009, ISBN 978-80-250-1988-7.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka, JILEČEK Antonín, KUPKA Václav. Změny ve struktuře jednotlivých sekcí a oddílů ve srovnání dle OKEČ a CZ-NACE. Praha : Český statistický úřad, 2009.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Vybrané dopady hospodářského zpomalení na regionální trhy práce. Praha: Český statistický úřad, 2009.

DUBSKÁ Drahomíra, JEŘÁBKOVÁ Zdenka a kol. Tendence a faktory makroekonomického vývoje ČR v roce 2008. Praha : Český statistický úřad, 2009, ISBN 978-80-250-1923-8.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Trh práce a demografický vývoj jako faktory hospodářského růstu v ČR v mezinárodním srovnání. Praha : Český statistický úřad, 2009.

JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Přímé zahraniční investice – vybrané přínosy a náklady pro českou ekonomiku. Praha : Český statistický úřad, 2008.

CZESANÝ Slavoj, JEŘÁBKOVÁ Zdenka a kol. Tendence a faktory makroekonomického vývoje 2007. Praha : Český statistický úřad, 2008, ISBN 978-80-250-1708-1.

Recenze

JEŘÁBKOVÁ Zdenka. Přínosné průhledy do hospodářských dějin (recenze knihy Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, Csc.). Soudobé dějiny č. XV/3-4, 2008, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i., Praha : 2009, s. 758-763. ISSN 1210-7050.

Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.