Ing. Jana Švejdová, Ph.D.

Email: jana.svejdova@vse.cz

Kancelář: NB345

Telefon do zaměstnání: +420 703 199 961

English version of the CV

Specializuje se na výzkum hospodářských dějin Velké Británie ve 20. století a vývoj procesu ekonomické integrace západní Evropy v druhé polovině 20. století. Mezi další oblasti odborného zájmu patří hospodářský a politický vývoj Československa v letech 1918–1948 a vývoj vysokoškolského ekonomického vzdělávání v komunistickém Československu.

V roce 2020 zakončila studium doktorského studijního programu Hospodářské a politické dějiny na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Hlavní specializaci na magisterském stupni studia absolvovala rovněž na Národohospodářské fakultě a vedlejší specializaci studovala na Fakultě financí a účetnictví.

V letech 2013-2019 absolvovala řadu krátkodobých výzkumných pobytů v Londýně (National Archives of UK, London School of Economics and Political Science).

Od roku 2014 vyučuje na Katedře hospodářských dějin na VŠE v Praze. V letech 2014–2017 pracovala v Grantové agentuře ČR a od roku 2017 působí jako akademický pracovník na Vysoké škole Unicorn s.r.o.

Je autorkou nebo spoluautorkou dvou studií publikovaných v odborných vědeckých periodikách s impaktním faktorem, dvou studií publikovaných v odborných recenzovaných vědeckých periodikách, sedmi příspěvků v kolektivních monografiích a dvou příspěvků v recenzovaných sbornících z  vědeckých konferencí. Pravidelně se účastní grantových projektů řešených Katedrou hospodářských dějin na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD250 Economic History

5HD291 European Integration: Historical Context and Current Developments

5HD391 From Empire to Twenty-First Century Britain: Economic and Political Development of Great Britain in the 19th and 20th Centuries

5HD200 Hospodářské dějiny (semináře)

Účast na konferencích, sympoziích a kolokviích

Workshop Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století: Prameny – metody – interpretace, Ústav pro hospodářské a sociální dějiny FF UK, září 2020.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi, listopad 2017.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj, Praha, listopad 2016

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století v první polovině 20. století, Praha, září 2015

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě, Praha, prosinec 2014 a prosinec 2015

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS s názvem Mezinárodní hospodářské vztahy států střední Evropy v první polovině 20. století, Praha, září 2014

Účast na řešení grantů, projektů

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi, Praha, projekt řešen 2017

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Hospodářská Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj, Praha, listopad 2016, projekt řešen 2016

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě, projekt řešen 2014–2015

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století v první polovině 20. století, projekt řešen 2015

Grant Interní rozvojové soutěže VŠE v Praze s názvem Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200, projekt řešen 2015

Grant Interní grantové agentury VŠE v Praze s názvem Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, projekt řešen 2014

Přehled publikační činnosti (výběr)

Kapitoly v kolektivních monografiích

ŠVEJDOVÁ, J., Stálo to za to? Tematické rozhovory: … s Janou Švejdovou – ekonomie, in: KUČERA, K. – KUČERA, V., Stálo to za to, Praha: Česká televize 2019, s. 244–261.

ŠVEJDOVÁ, J. – HOLEŇOVÁ, P., Vliv KSČ na vývoj vysokých škol s důrazem na VŠE, in: Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968, Praha: Agentura Pankrác 2018, s. 68–81.

BRHELOVÁ, J., Od konfliktu ke kompromisu: Spojené státy americké a britské „impérium“ v letech 1945–1950 , in: TAJOVSKÝ, L., Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, České Budějovice 2016, s. 33–45.

BRHELOVÁ, J. – SLABÝ, P., Zahraniční politika Spojených států amerických a její vliv na proces evropské integrace mezi lety 1945–1958, in: TAJOVSKÝ, L., Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, České Budějovice 2016, s. 67–106.

BRHELOVÁ, J., Hospodářské vztahy Československa a Velké Británie v letech 1945–1948 (Economic relations between Czechoslovakia and the United Kingdom in 1945–1948), in: CHALUPECKÝ, P., Hospodářské vztahy Československa a Velké Británie v letech 1945–1948, Praha 2015, s. 121–134.

BRHELOVÁ, J. – FABIANKOVÁ, K., Konec velmoci a impéria: K vnitropolitickým příčinám úpadku velmocenského postavení Velké Británie po druhé světové válce (1945–1951), in: TUMIS, S. – KOURA, J. – SOUKUP, J. (eds.), Kapitoly z britských a amerických dějin, Praha 2015, s. 172—184.

Původní práce v odborných časopisech (recenzovaných, impaktovaných)

BRHELOVÁ, J. Británie a Evropa 1945-1951. Evropská linie britské zahraniční politiky a hospodářské příčiny odmítavého postoje k hlubším formám ekonomické integrace Západní Evropy. Dvacáté století – The Twentieth Century. 2017. sv. 9, č. 1, s. 57–68.

NIKODYM, T. – NIKODYM, L. – BRHELOVÁ, J., Antonín Basch and the Economic Nature of WWII: A Liberal Approach, in: History of Economic Ideas, 2016, vol. XXIV, no. 2, pp. 141–164

NIKODYM, L. – NIKODYM, T. – BRHELOVÁ, J., J. G. Hülsmann a alternativní přístup k řecké dluhové krizi, in: Socioekonomické a humanitní studie/Studies of Socio-Economics and Humanities),  2016, vol. 6, no. 2, s. 40–51.

BRHELOVÁ, J. – NIKODYM, L. – NIKODYM, T., Ekonomické rozhodnutí nebo politická nutnost? Ekonomické aspekty znárodnění ve Velké Británii v letech 1945–1951, in: Dvacáté století/The Twentieth Century, 1/2015, s. 93–108.

Ing. Jana Švejdová, Ph.D.
  • Autor: Zdenka Johnson
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: