Ing. Tereza Strejčková

 

Email: tereza.strejckova@vse.cz

Telefon: 224 095 503

Kancelář: 345NB

English version

Specializuje se na výzkum hospodářských dějin Československa a států střední Evropy ve 20. století se zaměřením na meziválečné období a období druhé světové války. V roce 2017 úspěšně ukončila studium magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století s vedlejší specializací Ekonomická žurnalistika na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Diplomová práce na téma Rozvoj zbrojního průmyslu v Československu ve 30. letech 20. stol. a jeho význam pro nacistickou ekonomiku během 2. svět. války získala v roce 2017 na Vysoké škole ekonomické v Praze ocenění jako excelentní studentská odborná práce (ESOP). Ve studiu pokračuje v doktorském studijním programu na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde rovněž působí na pozici asistentky a vyučuje. Je také členkou Disciplinární a Antiplagiátorské komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Je autorkou nebo spoluautorkou 1 odborné publikace, 2 článku v impaktovaném časopise a 1 článku v recenzovaném časopise. Pravidelně se účastní řešení výzkumných grantů a projektů Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze a dále projektů v rámci rozvoje Vysoké školy ekonomické v Praze (OP VVV).

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5213-5279

Výuka na Národohospodářské fakultě

5HD200 Hospodářské dějiny

5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů

5HD408 Hospodářské dějiny světa v 19.-20. století

5HP310 Bakalářský seminář

5EN102 Základy mikroekonomie

Studijní a badatelské pobyty

Výzkumné pobyty: Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Zentralarchiv der Rheinmetall AG, Haan, Historisches Archiv Krupp, Essen,  Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main a Staatsbibliothek zu Berlin (Německo), Slovenský národný archív v Bratislavě (Slovensko), Österreichisches Staatsarchiv a Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni (Rakousko), The National Archives, The British Library a The British Library of Political and Economic Science – The London School of Economics and Political Science v Londýně (Velká Británie).

V roce 2020 absolvovala zahraniční studium na partnerské univerzitě v Čínské lidové republice (Ocean University of China).

Účast na konferencích, sympoziích a kolokviích

International Congress of French Business History, Université Paris – Dauphine, ESCP Business School, CNAM, Paříž, Francie, 14. – 16. června 2023.

Workshop Československé hospodářství: představy a skutečnost, Vysoká škola ekonomická v Praze, 29. 3. 2023.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy, Vysoká škola ekonomická v Praze, 6. 12. 2019.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, Vysoká škola ekonomická v Praze, 8. 11. 2019.

International Congress of French Business History, Université Paris-Dauphine, Sorbonne Université, ESCP Europe, Paříž, Francie, 11. – 13. 9. 2019.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2. 11. 2018.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, Vysoká škola ekonomická v Praze, 22. 9. 2017.

Účast na řešení grantů, projektů

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Převzetí zbrojního průmyslu v Protektorátu Čechy a Morava pod německé řízení na příkladu Škodových závodů a Zbrojovky Brno, projekt řešen 2021.

Grant IGA/A VŠE s názvem Genderová otázka v rámci vývoje sociálního zabezpečení v Českých zemích a na Slovensku mezi lety 1918 a 1945, projekt řešen 2021.

Projekt OP VVV s názvem Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze (odborný koordinátor vzdělávacích aktivit a fakultní metodik), projekt řešen 2020-2023.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Spolupráce a konkurence – Škodovy závody pod vlivem majoritního vlastníka Schneider et Cie v meziválečném období, projekt řešen 2020.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy, projekt řešen 2019.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, projekt řešen 2019.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, projekt řešen 2018.

Projekt OP VVV s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze (specialista pro aktivitu mobilita, vztahy s absolventy, brainstormingy), projekt řešen 2017-2022.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, projekt řešen 2017.

Grant IRS VŠE s názvem Nový předmět: Teorie a praxe vystupování a prezentace v masových médiích, projekt řešen 2016.

Přehled publikační činnosti

Kapitoly v kolektivních vědeckých monografiích

BURIANOVÁ, Tereza. Obchod Československa a Velké Británie s cukrem v meziválečném období.  In: DRÁBEK, Jakub; TÓTH, Andrej; SKŘIVAN, Aleš (eds.). Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. České Budějovice: Nakladatelství Halama, 2017, s. 171–192.

Původní práce v odborných časopisech

BURIANOVÁ, Tereza. Vzájemné bonifikace a rozdělení společných obchodů mezi Schneider et Cie a Škodovými závody v meziválečném období. Hospodářské dějiny – Economic History, 2023, roč. 34, č. 1, s. 37–48. ISSN 0231-7540.

SKŘIVAN, Aleš, BURIANOVÁ, Tereza. Škoda Arms Exports in the 1930s. Slavic Review, 2021, vol. 80, no. 3, pp.  544–62. ISSN: 0037-6779, 2325-7784. DOI: 10.1017/slr.2021.143.

FABIANKOVÁ, Klára, BURIANOVÁ, Tereza. Okupační politika v průmyslu protektorátu Čechy a Morava na příkladu Škodových závodů. Politická ekonomie [online], 2021, roč. 69, č. 3, s. 360–381. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1316.

BURIANOVÁ, Tereza. The Austrian Arms Industry in the Inter-War Period. Revista Română de Studii Eurasiatice, 2018, no. 1-2/2018, pp. 83–100.

Příspěvky na konferencích, kolokviích, workshopech

International Congress of French Business History, Université Paris – Dauphine, ESCP Business School, CNAM, Paříž, Francie, 14. – 16. června 2023, příspěvek: The nationalization of the Czechoslovak arms industry after the Second World War.

Workshop Československé hospodářství: představy a skutečnost, Vysoká škola ekonomická v Praze, 29. 3. 2023, příspěvek: Úloha protektorátního zbrojního průmyslu v rámci německé válečné ekonomiky.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy, Vysoká škola ekonomická v Praze, 6. 12. 2019, příspěvek: Komparace exportu Škodových závodů do Jugoslávie a do Íránu z hlediska střetu ekonomických zájmů firmy a politicko-vojenských zájmů československého státu.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, Vysoká škola ekonomická v Praze, 8. 11. 2019, příspěvky: Hospodářský význam Protektorátu Čechy a Morava ve srovnání s Říšským komisariátem Ukrajina pro Třetí říši na příkladu zemědělského sektoru, Hospodářský význam Protektorátu Čechy a Morava pro Třetí říši na příkladu průmyslového sektoru.

International Congress of French Business History, Université Paris-Dauphine, Sorbonne Université, ESCP Europe, Paříž, Francie, 11. – 13. 9. 2019, příspěvek: Mutual bonuses and distribution of joint trades of Schneider et Cie and Škoda Works in the interwar period.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2. 11. 2018, příspěvky: Rakouský zbrojní průmysl ve 30. letech, Export produktů zbrojní výroby Škodových závodů v kontextu celkového zbrojního exportu z Československa.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, Vysoká škola ekonomická v Praze, 22. 9. 2017, příspěvek: Obchod Československa a Velké Británie s cukrem v meziválečném období.

Ing. Tereza Strejčková
  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: