Ing. Tereza Strejčková

 

Email: tereza.strejckova@vse.cz

Telefon: 224 095 503

Kancelář: 345NB

English version

Specializuje se na výzkum hospodářských dějin Československa a států střední Evropy ve 20. století se zaměřením na meziválečné období a období druhé světové války. V roce 2017 úspěšně ukončila studium magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století s vedlejší specializací Ekonomická žurnalistika na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Diplomová práce na téma Rozvoj zbrojního průmyslu v Československu ve 30. letech 20. stol. a jeho význam pro nacistickou ekonomiku během 2. svět. války získala v roce 2017 na Vysoké škole ekonomické v Praze ocenění jako excelentní studentská odborná práce (ESOP). Ve studiu pokračuje v doktorském studijním programu na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde rovněž působí na pozici asistentky a vyučuje. Je také členkou Disciplinární a Antiplagiátorské komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Je autorkou nebo spoluautorkou 1 odborné publikace, 2 článku v impaktovaném časopise a 1 článku v recenzovaném časopise. Pravidelně se účastní řešení výzkumných grantů a projektů Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze a dále projektů v rámci rozvoje Vysoké školy ekonomické v Praze (OP VVV).

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5213-5279

Výuka na Národohospodářské fakultě

5HD200 Hospodářské dějiny

5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů

5HD408 Hospodářské dějiny světa v 19.-20. století

5HP310 Bakalářský seminář

5EN102 Základy mikroekonomie

Studijní a badatelské pobyty

Výzkumné pobyty: Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Zentralarchiv der Rheinmetall AG, Haan, Historisches Archiv Krupp, Essen,  Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main a Staatsbibliothek zu Berlin (Německo), Slovenský národný archív v Bratislavě (Slovensko), Österreichisches Staatsarchiv a Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni (Rakousko), The National Archives, The British Library a The British Library of Political and Economic Science – The London School of Economics and Political Science v Londýně (Velká Británie).

V roce 2020 absolvovala zahraniční studium na partnerské univerzitě v Čínské lidové republice (Ocean University of China).

Účast na konferencích, sympoziích a kolokviích

International Congress of French Business History, Université Paris – Dauphine, ESCP Business School, CNAM, Paříž, Francie, 14. – 16. června 2023.

Workshop Československé hospodářství: představy a skutečnost, Vysoká škola ekonomická v Praze, 29. 3. 2023.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy, Vysoká škola ekonomická v Praze, 6. 12. 2019.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, Vysoká škola ekonomická v Praze, 8. 11. 2019.

International Congress of French Business History, Université Paris-Dauphine, Sorbonne Université, ESCP Europe, Paříž, Francie, 11. – 13. 9. 2019.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2. 11. 2018.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, Vysoká škola ekonomická v Praze, 22. 9. 2017.

Účast na řešení grantů, projektů

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Převzetí zbrojního průmyslu v Protektorátu Čechy a Morava pod německé řízení na příkladu Škodových závodů a Zbrojovky Brno, projekt řešen 2021.

Grant IGA/A VŠE s názvem Genderová otázka v rámci vývoje sociálního zabezpečení v Českých zemích a na Slovensku mezi lety 1918 a 1945, projekt řešen 2021.

Projekt OP VVV s názvem Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze (odborný koordinátor vzdělávacích aktivit a fakultní metodik), projekt řešen 2020-2023.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Spolupráce a konkurence – Škodovy závody pod vlivem majoritního vlastníka Schneider et Cie v meziválečném období, projekt řešen 2020.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy, projekt řešen 2019.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, projekt řešen 2019.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, projekt řešen 2018.

Projekt OP VVV s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze (specialista pro aktivitu mobilita, vztahy s absolventy, brainstormingy), projekt řešen 2017-2022.

Grant Interní grantové agentury VŠE s názvem Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, projekt řešen 2017.

Grant IRS VŠE s názvem Nový předmět: Teorie a praxe vystupování a prezentace v masových médiích, projekt řešen 2016.

Přehled publikační činnosti

Kapitoly v kolektivních vědeckých monografiích

BURIANOVÁ, Tereza. Obchod Československa a Velké Británie s cukrem v meziválečném období.  In: DRÁBEK, Jakub; TÓTH, Andrej; SKŘIVAN, Aleš (eds.). Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. České Budějovice: Nakladatelství Halama, 2017, s. 171–192.

Původní práce v odborných časopisech

VÍŠKOVÁ, Martina, BURIANOVÁ, Tereza, SOCHNA, Karel. Women and Social Security in Czechoslovakia after the First World War. Revista Română de Studii Eurasiatice, 2023, roč. XIX, č. 1–2, s. 61–88. eISSN 2247-4536. ISSN 1841-477X.

BURIANOVÁ, Tereza. Vzájemné bonifikace a rozdělení společných obchodů mezi Schneider et Cie a Škodovými závody v meziválečném období. Hospodářské dějiny – Economic History, 2023, roč. 34, č. 1, s. 37–48. ISSN 0231-7540.

SKŘIVAN, Aleš, BURIANOVÁ, Tereza. Škoda Arms Exports in the 1930s. Slavic Review, 2021, vol. 80, no. 3, pp.  544–62. ISSN: 0037-6779, 2325-7784. DOI: 10.1017/slr.2021.143.

FABIANKOVÁ, Klára, BURIANOVÁ, Tereza. Okupační politika v průmyslu protektorátu Čechy a Morava na příkladu Škodových závodů. Politická ekonomie [online], 2021, roč. 69, č. 3, s. 360–381. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1316.

BURIANOVÁ, Tereza. The Austrian Arms Industry in the Inter-War Period. Revista Română de Studii Eurasiatice, 2018, no. 1-2/2018, pp. 83–100.

Příspěvky na konferencích, kolokviích, workshopech

International Congress of French Business History, Université Paris – Dauphine, ESCP Business School, CNAM, Paříž, Francie, 14. – 16. června 2023, příspěvek: The nationalization of the Czechoslovak arms industry after the Second World War.

Workshop Československé hospodářství: představy a skutečnost, Vysoká škola ekonomická v Praze, 29. 3. 2023, příspěvek: Úloha protektorátního zbrojního průmyslu v rámci německé válečné ekonomiky.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy, Vysoká škola ekonomická v Praze, 6. 12. 2019, příspěvek: Komparace exportu Škodových závodů do Jugoslávie a do Íránu z hlediska střetu ekonomických zájmů firmy a politicko-vojenských zájmů československého státu.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, Vysoká škola ekonomická v Praze, 8. 11. 2019, příspěvky: Hospodářský význam Protektorátu Čechy a Morava ve srovnání s Říšským komisariátem Ukrajina pro Třetí říši na příkladu zemědělského sektoru, Hospodářský význam Protektorátu Čechy a Morava pro Třetí říši na příkladu průmyslového sektoru.

International Congress of French Business History, Université Paris-Dauphine, Sorbonne Université, ESCP Europe, Paříž, Francie, 11. – 13. 9. 2019, příspěvek: Mutual bonuses and distribution of joint trades of Schneider et Cie and Škoda Works in the interwar period.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2. 11. 2018, příspěvky: Rakouský zbrojní průmysl ve 30. letech, Export produktů zbrojní výroby Škodových závodů v kontextu celkového zbrojního exportu z Československa.

Kolokvium k výzkumnému grantu IGS Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, Vysoká škola ekonomická v Praze, 22. 9. 2017, příspěvek: Obchod Československa a Velké Británie s cukrem v meziválečném období.

Ing. Tereza Strejčková
  • Autor: Tereza Strejčková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: