Aktuality

Opatření rektorky k organizaci výuky v ZS 2020/21 AKTUALIZACE ze dne 21. 9. 2020

Rektorka VŠE po projednání v krizovém štábu VŠE dne 19.9. stanovuje s účinností od 20. září 2020 následující opatření: Vstup do budov VŠE mají zakázány osoby s příznaky nemoci COVID-19 a osoby, které se nacházejí v karanténě. Ve společných prostorách budov VŠE mají všechny osoby povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky. Výuka v bakalářských […]

Opatření rektorky k organizaci výuky v ZS 2020/21 AKTUALIZACE ze dne 21. 9. 2020

Opatření rektorky k organizaci výuky v ZS 2020/21 a provozu školy přijaté v návaznosti na Nařízení HSHMP č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 a platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Rektorka VŠE po projednání v krizovém štábu VŠE dne 19.9. stanovuje s účinností od 20. září 2020 následující opatření: Vstup do budov VŠE mají zakázány osoby s příznaky nemoci COVID-19 a osoby, které se nacházejí v karanténě. Ve společných prostorách budov VŠE mají všechny osoby povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky. Výuka v bakalářských […]

Opatření rektorky k organizaci výuky v ZS 2020/21 a provozu školy přijaté v návaznosti na Nařízení HSHMP č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 a platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Rozhodnutí o posunutí začátku výuky v ZS2020/21

Opatření přijatá krizovým štábem VŠE 17. 9. 2020 se ruší z důvodu rozhodnutí primátora hlavního města Prahy o uzavření vysokých škol. Začátek výuky v zimním semestru 2020/21 se na VŠE posouvá na úterý 29. září 2020. Do té doby bude rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude zajištěna online výuka. 

Rozhodnutí o posunutí začátku výuky v ZS2020/21

OPATŘENÍ ZRUŠENO: Výuka v ZS 2020/21 a informace o opatřeních přijatých krizovým štábem VŠE dne 17. 9. 2020

Krizový štáb upozorňuje na to, že do budov VŠE mají zakázány vstup osoby s příznaky nemoci COVID-19 i na skutečnost, že všichni mají dle nařízení ministerstva zdravotnictví povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky ve společných prostorách VŠE. Výuka bakalářských a magisterských studijních programů v zimním semestru akademického roku 2020/2021 Výuka studentů bakalářských a magisterských […]

OPATŘENÍ ZRUŠENO: Výuka v ZS 2020/21 a informace o opatřeních přijatých krizovým štábem VŠE dne 17. 9. 2020

Informace o opatřeních přijatých krizovým štábem VŠE dne 1. září 2020

I. Preventivní opatření – hromadné akce Promoce – v září budou promoce probíhat pouze na FMV, FIS a NF za následujících podmínek: účastníci promoce budou mít povinně roušku nebo jiný ochranný prostředek, studenti a akademičtí pracovníci roušky mít mohou, ale nemusí, při předání diplomu se nepodává ruka (student slibuje přiblížením ruky k žezlu a pokývnutím hlavou směrem […]

Informace o opatřeních přijatých krizovým štábem VŠE dne 1. září 2020

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

Dne 24. června 2020 proběhla na Katedře hospodářských dějin NF další úspěšná velká obhajoba disertační práce. Ing. Jana Švejdová, Ph.D. v ní zkoumá hospodářskou politiku Velké Británie po druhé světové válce. Analýza britské hospodářské politiky v letech 1945–1951 Dizertační práce analyzuje vývoj britské ekonomiky a hospodářské, sociální a zahraniční politiky v letech 1945–1951. Důraz je kladen na analýzu […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

Nabídka vedlejších specializací KHD pro ZS 2020/21

Katedra hospodářských dějin NF nabízí v ZS 2020/2021 dvě vedlejší specializace v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia. Studenti se v následujícím semestru mohou zapsat do: Vedlejší specializace „Novodobé hospodářské dějiny“ (5HD). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde. Vedlejší specializace „Dějiny mezinárodních  ekonomických vztahů“  (5MV). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde.  Registrace probíhají od 1. června 2020 do 19. srpna […]

Nabídka vedlejších specializací KHD pro ZS 2020/21

KHD zveřejnila termíny SZzk a obhajob DP na září 2020

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat  dne 14. září 2020, v 9:00, v NB345 (Žižkov). Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se budou  konat  dne 17. září 2020, v 9:00, v NB345 (Žižkov). Ke každé […]

KHD zveřejnila termíny SZzk a obhajob DP na září 2020

5HD450, 5HD396, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v ZS 2020/21

Katedra hospodářských dějin nabízí i v zimním semestru 2020/21 řadu tematicky zajímavých semestrálních kurzů v anglickém jazyce. 5HD450 Chapters in the History of the Cold War (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) informace v InSIS 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) informace v InSIS 5HD280 From Kafka to Havel: Introduction into the History […]

5HD450, 5HD396, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v ZS 2020/21

Upozornění na vypisování kurzů KHD

Katedra hospodářských dějin NF bude vypisovat povinné předměty hlavní a vedlejších specializací 5HD345, 5HD347, 5HD414, 5HD412, 5HD409, 5HD410, 5HD413, 5HD301, 5HD406,  5HD408 a nově i 5HD320 pouze jednou za akademický rok. Zpravidla v zimním semestru: 5HD345; 5HD414; 5HD410; 5HD413; 5HD406; 5HD408 Zpravidla v letním semestru: 5HD301; 5HD320, 5HD347; 5HD409, 5HD412   Registrace předmětů na ZS 2020/2021 probíhají od 15. 6. 2020  a […]

Upozornění na vypisování kurzů KHD

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: