Aktuality

Přihlašování do vedlejších specializací KHD na ZS 2021/2022

Katedra hospodářských dějin nabízí pro studenty magisterského studia vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD) a Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5MV). Informace o vedlejší specializaci Novodobé hospodářské dějiny (5HD) naleznete zde. Informace o vedlejší specializaci Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5MV) naleznete zde. Přihlašování do vedlejších specializací na zimní semestr 2021/2022 probíhá od 1. června do 14. […]

Přihlašování do vedlejších specializací KHD na ZS 2021/2022

Vstup studentů do areálu VŠE na Žižkově od 17. května 2021

S účinností od 17. května 2021 je vstup do budov VŠE umožněn pouze studentům VŠE, kteří nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 a předloží: potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 vydané odběrovým místem nebo zobrazí SMS zprávu o negativním výsledku testu v mobilním telefonu (test nesmí být […]

Vstup studentů do areálu VŠE na Žižkově od 17. května 2021

Termíny státních zkoušek a obhajob DP na červen 2021

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 24. června 2021 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov). Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude konat dne 21. června 2021 od 9:00 v NB […]

Termíny státních zkoušek a obhajob DP na červen 2021

Odevzdávání závěrečných prací v květnu 2021

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pátek 14. 5. 2021 v čase   9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00 hod. Práci je možné po předchozí domluvě odevzdat i dříve. Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému InSIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, […]

Odevzdávání závěrečných prací v květnu 2021

Přihlašování do doktorského studijního programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Katedra hospodářských dějin nabízí doktorský studijní program Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století. Veškeré informaci o studijním programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století naleznete zde. Přihlašování do doktorského studijního programu se začátkem studia od zimního semestru 2021/2022 je možné elektronicky zde nejpozději do 29. května 2021. Kompletní […]

Přihlašování do doktorského studijního programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Přihlašování do magisterského studijního programu Moderní hospodářské dějiny

Katedra hospodářských dějin nabízí v rámci navazujícího magisterského studia hlavní specializaci Moderní hospodářské dějiny. Veškeré informaci o studijním programu Moderní hospodářské dějiny naleznete zde. Přihlašování do magisterského studijního programu se začátkem studia od zimního semestru 2021/2022 je možné elektronicky zde nejpozději do 31. května 2021.  Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete také na stránkách Národohospodářské fakulty. […]

Přihlašování do magisterského studijního programu Moderní hospodářské dějiny

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21 – aktualizováno

Na základě aktuální epidemické situace a s ohledem na to, že nelze předpokládat do začátku letního semestru její významnější zlepšení, rozhodla rektorka po dohodě s děkany, že výuka v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude od počátku letního semestru probíhat distanční formou. Distanční formou bude výuka probíhat minimálně do konce března 2021. K případnému návratu k […]

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21 – aktualizováno

Mimosemestrální kurz: 5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století

Katedra hospodářských dějin vypisuje mimosemestrální kurz 5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století. Termín konání: 31. 3. – 22. 4. 2021 Vyučující: Ing. Petr Chalupecký Kurz bude probíhat online prostřednictvím MS Teams dle následujícího harmonogramu: Den Čas Středa 31. 3. 2021 9:15-10:45 11:00-12:30 Středa 7. 4. 2021 11:00-12:30 14:30-16:00 Čtvrtek 8. 4. […]

Mimosemestrální kurz: 5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století

Výuka v LS 2020/21 – AKTUALIZACE!

Na základě aktuální epidemické situace a s ohledem na to, že nelze předpokládat do začátku letního semestru její významnější zlepšení, rozhodla rektorka po dohodě s děkany, že výuka v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude od počátku letního semestru probíhat distanční formou. Distanční formou bude výuka probíhat minimálně do konce března 2021. K případnému návratu k […]

Výuka v LS 2020/21 – AKTUALIZACE!

„Demokracie, vlastnictví a svoboda“, nová publikace KHD od Ing. Tomáše Nikodyma, Ph.D.

Kniha úspěšného doktoranda KHD přináší ekonomický pohled na vývoj československého demokratického režimu  v letech 1945–1948. Zvláštní důraz je kladen na institucionální udržitelnost poválečného režimu. Zkoumán je především vztah mezi demokratickým uspořádáním a hospodářským systémem, ať už jde o formy vlastnictví či ekonomického plánování. To se ukazuje jako klíčové, protože ne každý hospodářský systém je kompatibilní […]

„Demokracie, vlastnictví a svoboda“, nová publikace KHD od Ing. Tomáše Nikodyma, Ph.D.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: