Odevzdávání závěrečných prací v srpnu 2021

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pondělí 23. 8. 2021 v čase 9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00h.
Práce je možné odevzdat i v jiný termín na děkanátě (NB 305) v Po – Čt 9:00 – 12:00 hod., se splněním všech níže popsaných podmínek.

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry. Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Předběžně počítáme s termíny obhajob na bakalářském stupni studia v první polovině září. Termín obhajob DP na KHD je stanoven na 14. září 2021.

Během letních prázdnin je zajištěn provoz na děkanátě fakulty NB 305 Po – Čt v čase 9:00 – 12:00 hod.

Krásné léto všem přeje

Markéta Lačíková
sekretářka katedry