Termíny státních zkoušek a obhajob DP na červen 2021

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 24. června 2021 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude konat dne 21. června 2021 od 9:00 v NB 345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Studenti a studentky předmětu 5HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářskou práci vedenou členem KHD obhajovat v květnu/červnu 2021, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 14. května 2021 a poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) paní Markétě Lačíkové dne 14. května 2021 v čase 9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hod. Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v květnu 2021 zde.

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století, kteří chtějí diplomovou práci obhajovat v červnu 2021, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 14. května 2021 a poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) paní Markétě Lačíkové dne 14. května 2021 v čase 9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hod. Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v květnu 2021 zde.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 23. června 2021 v 10:00 hod. v NB 350 (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.

Termíny státních zkoušek a obhajob DP na červen 2021