Aktuality

Prof. Martin Kovář získal ocenění Pedagog roku 2022

Prof. Martin Kovář získal na základě hodnocení studentů ocenění Pedagog roku 2022. Ocenění uděluje VŠE od roku 2019. Pro rok 2022 byla poprvé použita data ze studentských evaluací, kde je zohledněna kvalifikovanost a odbornost vyučujících, připravenost na přednášky a cvičení, srozumitelnost výkladu a schopnost vysvětlit látku nebo zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy a […]

Prof. Martin Kovář získal ocenění Pedagog roku 2022

Inovační týden na KHD

V rámci Inovačního týdne v 7. týdnu výuky (od 28. do 31. 3. 2023) Katedra hospodářských dějin nabídne svým studentům následující aktivity: v úterý  28. 3. 2023 od 9:00 hod. exkurzi po Malé Straně s Ing. Petrem Chalupeckým (registrace zde), ve středu 29. 3. 2023 od 9:00 hod. exkurzi do Státního oblastního archivu v Praze […]

Inovační týden na KHD

Odevzdávání závěrečných prací v květnu 2023

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pátek 12. 5. 2023 v čase 9:00 – 12:00 hod Práci je možné po předchozí domluvě odevzdat i dříve. Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně i v systému InSIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP […]

Odevzdávání závěrečných prací v květnu 2023

Kurzy KHD v LS 2022/2023

Katedra hospodářských dějin nabízí v LS 2022/2023 tyto kurzy: 5HD396 Amerika od nezávislosti po finanční krizi: vybraná témata z hospodářských dějin USA Z. Johnson 5HD214 České hospodářské dějiny D. Váňa 5HD404 Československé hospodářské dějiny (1918-1992) I. Jakubec 5HD226 Dějiny dvacátého století I M. Kovář 5HD227 Dějiny dvacátého století II M. Kovář 5HD213 Dějiny mezinárodních vztahů 19. a 20. […]

Kurzy KHD v LS 2022/2023

Odevzdávání závěrečných prací v prosinci 2022

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pátek 16. 12. 2022 v čase   9:00 – 12:00 hod. Práci je možné po předchozí domluvě odevzdat i dříve. Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému InSIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání. Termín […]

Odevzdávání závěrečných prací v prosinci 2022

Přihlašování do magisterského studijního programu Moderní hospodářské dějiny

Katedra hospodářských dějin nabízí v rámci navazujícího magisterského studia hlavní specializaci Moderní hospodářské dějiny. Veškeré informaci o studijním programu Moderní hospodářské dějiny naleznete zde. Přihlašování do magisterského studijního programu se začátkem studia od letního semestru 2022/2023 je možné elektronicky zde nejpozději do 21. ledna 2023.  Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete také na stránkách Národohospodářské fakulty. Případné dotazy k přijímacímu […]

Přihlašování do magisterského studijního programu Moderní hospodářské dějiny

Přihlašování do doktorského studijního programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Katedra hospodářských dějin nabízí doktorský studijní program Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století. Veškeré informaci o studijním programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století naleznete zde. Přihlašování do doktorského studijního programu se začátkem studia od letního semestru 2022/2023 je možné elektronicky zde nejpozději do 5. prosince 2022. Kompletní informace […]

Přihlašování do doktorského studijního programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Ohlédnutí za Inovačním týdnem na KHD

Na první Inovační týden, který na VŠE probíhal od 31. 10. do 4. 11. 2022, si vyučující KHD připravili pro studenty několik zajímavých aktivit. Ve středu 2. 11. 2022 proběhl workshop s názvem Těžba a obchod s uhlím v první Československé republice, na kterém se svými příspěvky vystoupili: Daniel Váňa – Radim Ječný: Těžba uhlí na území […]

Ohlédnutí za Inovačním týdnem na KHD

Termíny státních zkoušek a obhajob DP na leden/únor 2023

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) a z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny (HD202) se bude konat dne 2. února 2023 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov). Státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3) se bude konat dne 1. února 2023 od 9:00 v NB 345 (Žižkov). Ke každé státní zkoušce je […]

Termíny státních zkoušek a obhajob DP na leden/únor 2023

Inovační týden na KHD

V rámci Inovačního týdne v 7. týdnu výuky (od 31. 10. do 4. 11. 2022) Katedra hospodářských dějin nabídne svým studentům následující aktivity: ve středu 2. 11. 2022 od 16:00 hod. v NB 350 workshop s názvem Těžba a obchod s uhlím v první Československé republice, na kterém vystoupí členové KHD se svými příspěvky (program workshopu […]

Inovační týden na KHD

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: