Archiv rubriky: Aktuality

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

Dne 24. června 2020 proběhla na Katedře hospodářských dějin NF další úspěšná velká obhajoba disertační práce. Ing. Jana Švejdová, Ph.D. v ní zkoumá hospodářskou politiku Velké Británie po druhé světové válce. Analýza britské hospodářské politiky v letech 1945–1951 Dizertační práce analyzuje vývoj britské ekonomiky a hospodářské, sociální a zahraniční politiky v letech 1945–1951. Důraz je kladen na analýzu […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

Nabídka vedlejších specializací KHD pro ZS 2020/21

Katedra hospodářských dějin NF nabízí v ZS 2020/2021 dvě vedlejší specializace v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia. Studenti se v následujícím semestru mohou zapsat do: Vedlejší specializace „Novodobé hospodářské dějiny“ (5HD). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde. Vedlejší specializace „Dějiny mezinárodních  ekonomických vztahů“  (5MV). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde.  Registrace probíhají od 1. června 2020 do 19. srpna […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

KHD zveřejnila termíny SZzk a obhajob DP na září 2020

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat  dne 14. září 2020, v 9:00, v NB345 (Žižkov). Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se budou  konat  dne 17. září 2020, v 9:00, v NB345 (Žižkov). Ke každé […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

5HD450, 5HD396, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v ZS 2020/21

Katedra hospodářských dějin nabízí i v zimním semestru 2020/21 řadu tematicky zajímavých semestrálních kurzů v anglickém jazyce. 5HD450 Chapters in the History of the Cold War (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) informace v InSIS 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) informace v InSIS 5HD280 From Kafka to Havel: Introduction into the History […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

Upozornění na vypisování kurzů KHD

Katedra hospodářských dějin NF bude vypisovat povinné předměty hlavní a vedlejších specializací 5HD345, 5HD347, 5HD414, 5HD412, 5HD409, 5HD410, 5HD413, 5HD301, 5HD406,  5HD408 a nově i 5HD320 pouze jednou za akademický rok. Zpravidla v zimním semestru: 5HD345; 5HD414; 5HD410; 5HD413; 5HD406; 5HD408 Zpravidla v letním semestru: 5HD301; 5HD320, 5HD347; 5HD409, 5HD412   Registrace předmětů na ZS 2020/2021 probíhají od 15. 6. 2020  a […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

Nabídka vedlejších specializací KHD pro ZS 2020/21

Katedra hospodářských dějin NF nabízí v ZS 2020/2021 dvě vedlejší specializace v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia. Studenti se v následujícím semestru mohou zapsat do: Vedlejší specializace „Novodobé hospodářské dějiny“ (5HD). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde. Vedlejší specializace „Dějiny mezinárodních  ekonomických vztahů“  (5MV). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde.  Registrace probíhají od 1. června 2020 do 19. srpna […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

„Moderní hospodářské dějiny“, NOVÝ MAGISTERSKÝ PROGRAM od ZS 2020/21

Katedra hospodářských dějin NF v rámci navazujícího magisterského programu nabízí NOVĚ! hlavní specializaci v českém jazyce pod názvem „Moderní hospodářské dějiny“. Přihlášky pro ZS 2020/21 se vyplňují pouze elektronicky a odevzdávají nejpozději do 19. června 2020. Bližší informace o programu  naleznete na webových stránkách KHD nebo zde. Případné  dotazy k přijímacímu řízení adresujte, prosím, Kláře Horové ze […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

KHD zveřejnila termíny SZzk a obhajob DP na červen 2020

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat  dne 24. června 2020, v 9:00, v NB345 (Žižkov). Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se budou  konat  dne 25. června 2020, v 9:00, v NB345 (Žižkov). Ke každé státní zkoušce je nutné […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

„Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“, DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Katedra hospodářských dějin NF v rámci doktorského studia nabízí  specializaci v českém jazyce pod názvem „Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“. Přihlášky se vyplňují pouze elektronicky a odevzdávají nejpozději do 29. května 2020. Bližší informace o programu a přijímacím řízení zde nebo na webových stránkách NF (vyhláška o přijímacím řízení). Případné  dotazy k doktorskému programu posílejte na skrivan@vse.cz.

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

Opatření VŠE- Informace o podmínkách dokončení LS 2019/20

Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství od 11. května 2020 Vážení studenti, vážení kolegové, dovolte, abychom vás informovali o výsledcích jednání krizového štábu VŠE ze dne 4. května 2020. VŠE se v současné době řídí zákonem č. 188/2020 Sb. ze dne 17. 4. 2020. Tento zákon upravuje zvláštní pravidla […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.