Aktuality

„Cestami hospodářských dějin“, nová publikace s autorským podílem KHD

Autorský kolektiv monografie se sešel při milé příležitosti významného životního jubilea profesora hospodářských a sociálních dějin a člena KHD NF Ivana Jakubce. Kolektivní monografie, do které přispěli i členové a doktorandi KHD NF, představuje hospodářské dějiny jako vědní disciplínu zkoumající často významné události, fenomény a procesy, které významně ovlivňují život většiny společnosti. Jednotlivé kapitoly ukazují […]

„Cestami hospodářských dějin“, nová publikace s autorským podílem KHD

Výuka v LS 2020/21 bude online (distanční) formou

Na základě aktuální epidemické situace a s ohledem na to, že nelze předpokládat do začátku letního semestru její významnější zlepšení, rozhodla rektorka po dohodě s děkany, že výuka v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude od počátku letního semestru probíhat distanční formou. K případnému návratu k prezenční formě výuky by v průběhu semestru došlo v […]

Výuka v LS 2020/21 bude online (distanční) formou

5HD450, 5HD396, 5HD291, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v LS 2020/21

Katedra hospodářských dějin nabízí i v letním semestru 2020/21 řadu tematicky zajímavých semestrálních kurzů v anglickém jazyce. 5HD450 Chapters in the History of the Cold War (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) sylabus 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) sylabus 5HD291 European Integration: Historical Context and Current Developments (Ing. Jana Švejdová, Ph.D.) […]

5HD450, 5HD396, 5HD291, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v LS 2020/21

Upozornění na vypisování kurzů KHD

Katedra hospodářských dějin NF bude vypisovat povinné předměty hlavní a vedlejších specializací 5HD301, 5HD320, 5HD345, 5HD347, 5HD406, 5HD408, 5HD409, 5HD410, 5HD412, 5HD413 a 5HD414 pouze jednou za akademický rok. Zpravidla v zimním semestru: 5HD345; 5HD414; 5HD410; 5HD413; 5HD406; 5HD408 Zpravidla v letním semestru: 5HD301; 5HD320, 5HD347; 5HD409, 5HD412   Registrace předmětů na LS 2020/2021 probíhají od ledna 2021  a zápisy v únoru 2021 v systému […]

Upozornění na vypisování kurzů KHD

PF 2021

Katedra hospodářských dějin přeje všem kolegům a studentům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2021.

PF 2021

Nabídka vedlejších specializací KHD pro LS 2020/21

Katedra hospodářských dějin NF nabízí i v LS 2020/2021 dvě vedlejší specializace v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia. Studenti se v následujícím semestru mohou zapsat do: Vedlejší specializace „Novodobé hospodářské dějiny“ (5HD). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde. Vedlejší specializace „Dějiny mezinárodních  ekonomických vztahů“  (5MV). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde.  Registrace probíhají od 30. listopadu 2020 do […]

Nabídka vedlejších specializací KHD pro LS 2020/21

„Moderní hospodářské dějiny“, MAGISTERSKÝ PROGRAM KHD NF

Katedra hospodářských dějin NF v rámci navazujícího magisterského programu nabízí hlavní specializaci v českém jazyce pod názvem „Moderní hospodářské dějiny“. Přihlášky pro LS 2020/21 se vyplňují pouze elektronicky a odevzdávají nejpozději do 17. ledna 2021. Bližší informace o programu  naleznete na webových stránkách KHD nebo zde. Případné  dotazy k přijímacímu řízení adresujte, prosím, Kláře Horové ze studijního oddělení (mail: klara.horova@vse.cz). Další informace  o přijímacím řízení naleznete také  zde.

„Moderní hospodářské dějiny“, MAGISTERSKÝ PROGRAM KHD NF

„Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“, DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Katedra hospodářských dějin NF v rámci doktorského studia nabízí  specializaci v českém jazyce pod názvem „Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“. Přihlášky pro studium od  LS2020/21 se vyplňují pouze elektronicky a odevzdávají nejpozději do 5. prosince 2020. Bližší informace o programu a přijímacím řízení zde, případně na webových stránkách NF ve Vyhlášce o příjímacím řízení v AK 2020/21 […]

„Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“, DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Úspěch KHD v soutěži ESOP 2020

V konkurenci vynikajících prací, které se v akademickém roce 2019/2020 zúčastnily soutěže „ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce “, uspěli studenti Katedry hospodářských dějin.   Bc. Daniel Veselý se seminární prací pod názvem „Výsledky znárodnění hutnictví železa v ČSR v letech 1949 – 1953“, kterou vedla Ing. Klára Fabianková, Ph.D. z Katedry hospodářských dějin. Bc. Tomáš Hataj se seminární […]

Úspěch KHD v soutěži ESOP 2020

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jakuba Drábka, Ph.D.

Dne 6. listopadu 2020 proběhla na Katedře hospodářských dějin NF další úspěšná velká obhajoba disertační práce. Ing.  Jakub Drábek, Ph.D. v ní zkoumá vývoj československého cukrovarnictví a řepařství od roku 1918 do konce druhé světové války. K vývoji československého cukrovarnictví a řepařství od roku 1918 do konce druhé světové války Disertační práce analyzuje cukrovarnický průmysl od období vzniku samostatného […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jakuba Drábka, Ph.D.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: