Aktuality

Harmonogram výuky a zkouškového období v letním semestru zůstává zachován

Dle informací ministra školství, mládeže a tělovýchovy nebude možno nejméně do poloviny května 2020 realizovat v prostorách VŠE prezenční výuku. Vedení VŠE spolu s děkany všech šesti fakult vyhodnotilo mimořádnou situaci související se zákazem osobní přítomnosti studentů na VŠE a konstatovalo, že fakulty VŠE realizují v maximálně možné míře různé formy náhradní distanční výuky. Rektorka VŠE proto […]

Harmonogram výuky a zkouškového období v letním semestru zůstává zachován

Posunutí termínu odevzdání diplomových prací

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 22. května 2020, pokud chtějí obhajovat v červnu 2020.  Pokud budete chtít obhajovat bakalářskou nebo diplomovou práci v září 2020, je stanoven termín odevzdání do 19.srpna.2020 do 14:00. Práce musí být vložena do systému InSIS a  příslušné odevzdávárny. Poté odevzdána  ve dvou výtiscích paní Markétě […]

Posunutí termínu odevzdání diplomových prací

Mimořádná opatření VŠE v souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 11. 3. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, vedení VŠE a děkani všech šesti fakult přijali následující rozhodnutí: Od středy 11. března 2020 do odvolání, nejméně však do 29. března 2020, je zrušena výuka studentů zapsaných v akreditovaných studijních programech (bakalářských, navazujících […]

Mimořádná opatření VŠE v souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 11. 3. 2020

Zrušení výuky od středy 11. 3. 2020 do odvolání

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností od dne 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, rozhodla rektorka VŠE o zrušení výuky ve všech prostorách VŠE v Praze a v Jindřichově Hradci od středy 11. března 2020 do odvolání. Do odvolání jsou také zrušeny akce studentských spolků a organizací, které měly v prostorách školy probíhat. […]

Zrušení výuky od středy 11. 3. 2020 do odvolání

„Rudí barbaři před branami: první opiová válka 1839-1842“, nová publikace KHD od prof. Aleše Skřivana

Základní vývozní artikl Britů z Číny představoval čaj. Jeho nákup ale museli platit stříbrnými mincemi a neraženým stříbrem, což vyvolalo nerovnováhu platební bilance a nutilo obchodníky hledat komoditu, jejíž prodej Číňanům by tuto nerovnováhu odstranil. Mělo to změnit opium, jehož dovoz se postupně císařský režim snažil zastavit. Zlomová v tomto směru byla opatření z konce […]

„Rudí barbaři před branami: první opiová válka 1839-1842“, nová publikace KHD od prof. Aleše Skřivana

5HD450, 5HD396, 5HD391, 5HD291, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v LS2019/20

Katedra hospodářských dějin nabízí i v letním semestru 2019/20 řadu tematicky zajímavých kurzů v anglickém jazyce. 5HD450 Chapters in the History of the Cold War (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) informace v InSIS 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) informace v InSIS 5HD280 From Kafka to Havel: Introduction into the History […]

5HD450, 5HD396, 5HD391, 5HD291, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v LS2019/20

5HD320 změna ve vypisování předmětu

Katedra hospodářských dějin NF informuje, že předmět 5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století (vyučující: Ing. Petr Chalupecký), který je také součástí povinných předmětů v rámci vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD),  bude nově vypisován pouze jednou za akademický rok, a to zpravidla v letním semestru.  Katedra hospodářských dějin NF v této […]

5HD320 změna ve vypisování předmětu

Upozornění na vypisování kurzů KHD

Katedra hospodářských dějin NF bude vypisovat povinné předměty hlavní a vedlejších specializací 5HD345, 5HD347, 5HD414, 5HD412, 5HD409, 5HD410, 5HD413, 5HD301, 5HD406,  5HD408 a nově i 5HD320 pouze jednou za akademický rok. Zpravidla v zimním semestru: 5HD345; 5HD414; 5HD410; 5HD413; 5HD406; 5HD408 Zpravidla v letním semestru: 5HD301; 5HD320, 5HD347; 5HD409, 5HD412 Registrace předmětů na LS 2019/2020 probíhají od […]

Upozornění na vypisování kurzů KHD

PF 2020

Katedra hospodářských dějin přeje všem kolegům a studentům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020.

PF 2020

Nabídka vedlejších specializací KHD pro LS 2019/20

Katedra hospodářských dějin NF nabízí v LS 2019/2020 dvě vedlejší specializace v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia. Studenti se v následujícím semestru mohou zapsat do: Vedlejší specializace „Novodobé hospodářské dějiny“ (5HD). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde. Vedlejší specializace „Dějiny mezinárodních  ekonomických vztahů“  (5MV). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde.  Registrace probíhají od 1. prosince 2019 do 8. ledna […]

Nabídka vedlejších specializací KHD pro LS 2019/20

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: