Přihlašování do doktorského studijního programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Katedra hospodářských dějin nabízí doktorský studijní program Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století.

Veškeré informaci o studijním programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století naleznete zde.

Přihlašování do doktorského studijního programu se začátkem studia od zimního semestru 2021/2022 je možné elektronicky zde nejpozději do 29. května 2021.

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete také na stránkách Národohospodářské fakulty.

Případné dotazy k doktorskému programu můžete adresovat na ales.skrivan@vse.cz, nebo se obracejte na studijní oddělení na pí. Alenu Šalbabovou (alena.salbabova@vse.cz).

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: