Archiv rubriky: Aktuality

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

V konkurenci vynikajících prací, které se v akademickém roce 2019/2020 zúčastnily 15. ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE uspěl student Bc. Vratislav Zámiš s bakalářskou prací pod názvem „Měnová politika Federálního rezervního systému jako faktor vzniku Velké deprese a Velké recese v USA“, kterou vedla Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. z Katedry hospodářských dějin. Obsadil druhé […]

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

Od 20. 4. dochází k uvolnění některých opatření proti riziku šíření koronaviru na VŠE

Na základě rozhodnutí vlády ČR o uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností ze dne 14. dubna 2020 přijalo vedení VŠE a děkani všech šesti fakult následující rozhodnutí: Od pondělí 20. dubna 2020 mohou probíhat státní závěrečné zkoušky na bakalářském, magisterském i doktorském studiu, včetně obhajob závěrečných prací, a souborné zkoušky v rámci […]

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

„Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“, DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Katedra hospodářských dějin NF v rámci doktorského studia nabízí  specializaci v českém jazyce pod názvem „Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“. Přihlášky se vyplňují pouze elektronicky a odevzdávají nejpozději do 29. května 2020. Bližší informace o programu a přijímacím řízení zde nebo na webových stránkách NF (vyhláška o přijímacím řízení). Případné  dotazy k doktorskému programu posílejte na skrivan@vse.cz.  

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

Harmonogram výuky a zkouškového období v letním semestru zůstává zachován

Dle informací ministra školství, mládeže a tělovýchovy nebude možno nejméně do poloviny května 2020 realizovat v prostorách VŠE prezenční výuku. Vedení VŠE spolu s děkany všech šesti fakult vyhodnotilo mimořádnou situaci související se zákazem osobní přítomnosti studentů na VŠE a konstatovalo, že fakulty VŠE realizují v maximálně možné míře různé formy náhradní distanční výuky. Rektorka VŠE proto […]

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

Posunutí termínu odevzdání diplomových prací

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 22. května 2020, pokud chtějí obhajovat v červnu 2020.  Pokud budete chtít obhajovat bakalářskou nebo diplomovou práci v září 2020, je stanoven termín odevzdání do 19.srpna.2020 do 14:00. Práce musí být vložena do systému InSIS a  příslušné odevzdávárny. Poté odevzdána  ve dvou výtiscích paní Markétě […]

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

Mimořádná opatření VŠE v souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 11. 3. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, vedení VŠE a děkani všech šesti fakult přijali následující rozhodnutí: Od středy 11. března 2020 do odvolání, nejméně však do 29. března 2020, je zrušena výuka studentů zapsaných v akreditovaných studijních programech (bakalářských, navazujících […]

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

Zrušení výuky od středy 11. 3. 2020 do odvolání

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností od dne 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, rozhodla rektorka VŠE o zrušení výuky ve všech prostorách VŠE v Praze a v Jindřichově Hradci od středy 11. března 2020 do odvolání. Do odvolání jsou také zrušeny akce studentských spolků a organizací, které měly v prostorách školy probíhat. […]

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

„Rudí barbaři před branami: první opiová válka 1839-1842“, nová publikace KHD od prof. Aleše Skřivana

Základní vývozní artikl Britů z Číny představoval čaj. Jeho nákup ale museli platit stříbrnými mincemi a neraženým stříbrem, což vyvolalo nerovnováhu platební bilance a nutilo obchodníky hledat komoditu, jejíž prodej Číňanům by tuto nerovnováhu odstranil. Mělo to změnit opium, jehož dovoz se postupně císařský režim snažil zastavit. Zlomová v tomto směru byla opatření z konce […]

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

5HD450, 5HD396, 5HD391, 5HD291, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v LS2019/20

Katedra hospodářských dějin nabízí i v letním semestru 2019/20 řadu tematicky zajímavých kurzů v anglickém jazyce. 5HD450 Chapters in the History of the Cold War (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) informace v InSIS 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) informace v InSIS 5HD280 From Kafka to Havel: Introduction into the History […]

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE

5HD320 změna ve vypisování předmětu

Katedra hospodářských dějin NF informuje, že předmět 5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století (vyučující: Ing. Petr Chalupecký), který je také součástí povinných předmětů v rámci vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD),  bude nově vypisován pouze jednou za akademický rok, a to zpravidla v letním semestru.  Katedra hospodářských dějin NF v této […]

Úspěch KHD v Soutěži o cenu děkana NF VŠE