Přihlašování do magisterského studijního programu Moderní hospodářské dějiny

Katedra hospodářských dějin nabízí v rámci navazujícího magisterského studia hlavní specializaci Moderní hospodářské dějiny.

Veškeré informaci o studijním programu Moderní hospodářské dějiny naleznete zde.

Přihlašování do magisterského studijního programu se začátkem studia od letního semestru 2023/2024 je možné elektronicky zde nejpozději do 14. 1. 2024.

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete také na stránkách Národohospodářské fakulty.

Případné dotazy k přijímacímu řízení můžete adresovat na studijní oddělení Kláře Horové (klara.horova@vse.cz).

  • Autor: Tereza Strejčková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: