Hostující profesoři

Hostující profesoři působí na KHD v rámci předmětu

5HD381; 5HD382 a 5HD383 Kapitoly z hospodářských dějin (Chapters in Economic History)

Blíže viz katalog předmětů: http://isis.vse.cz/katalog/index.pl

2017

Portugalská historička Prof. Dina Sofia des Neves Sebastião (University of Coimbra) vedla ve dnech 27.11.–1.12.2017 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History: South European Dictatorships and Democratic Transitions – Visions about and towards European Integration (1945–1985).

Ruský historik Doc. PhDr. Michail Kovalev, Ph.D. (Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet) vedl ve dnech 20.11.–24.11.2017 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: From Khrushchev’s Thaw to Stagnation: USSR from 1953–1985.

Rakouský historik Dr. Richard Lein (Karl-Franzens-Universität Graz) vedl ve dnech 24.4.–28.4.2017 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: German War Preparations and War Economy in World War II.

2016

Italský historik prof. Guido Franzinetti (University of Eastern Piedmont, Alessandria) vedl ve dnech 5.12.–9.12.2016 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History na téma  „Southern Europe, Reconstruction, Transitions, Crises“.

Ruský historik Doc. PhDr. Michail Kovalev, Ph.D. (Státní technická univerzita J. Gagarina v Saratovu) vedl ve dnech 31.10.–4.11.2016 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History na téma “Hospodářský a politický vývoj Ruska (1985 – 2010).

Italská historička Dr. Angela Romano (University Institute Florence) vedla ve dnech 21.3.–24.3.2016 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History: From Division to Cooperation: West and East Europe in the Cold War and Beyond.

Britský historik Dr. Emmanuel Mourlon-Druol (University of Glasgow) vedl  ve dnech 14.3.–18.3.2016 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: European Economic Cooperation and Integration since 1945.

2015

Rakouský historik Dr. Richard Lein (Universität Wien) vedl 30.11.–4.12.2015 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History: German preparations and war economy in World War II.

Ruský historik Doc. Michail V. Kovalev (Státní technická vysoká škola J. A. Gagarina v Saratově) vedl 12.10.–23.10.2015 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: Sociaľnaja i ekonomičešskaja istorija SSSR 1945-1991.

Portugalský historik dr. João Paulo Avelãs Nunes (University of Coimbra) vedl 27.4.–30.4.2015 mimosemestrální kurz 5HD383 Chapters in Economic History: The Portuguese New State, World War I, World War II and the Colonial Wars.

Řecký historik Dr. PhDr. Athanasios Sideris, Ph.D. (History and Archeology Department Foundation of the Hellenic World, Athens) vedl 4.5.–15.5.2015 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History: Principles and Practice in Classical World’s Economy.

Americký historik Prof. Steven Seegel (University of Northern Colorado) vedl ve dnech 7.4.–10.4.2015 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: Maps, Nationalism, and Geopolitics: Russian/Soviet Foreign Policy and East Central Europe.

2014

Ruský historik Doc. Michail V. Kovalev (Státní technická vysoká škola J. A. Gagarina v Saratově) vedl ve dnech 10.10.–16.10.2014 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: Политическая и экономическая история России в ХХ столетии.

Italská historička Prof. Sara Lorenzini, Ph.D. (Universitá delgi studi di Trento) vedla 22. 4., 24. 4. a 25. 4. 2014 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History: History of the Cold War.

2013

Španělský historik Dr. José Manuel Serrano Alvarez (Universidad Pontificia Bolivariana – Sede Medellín, Universidad De Antioquia – Udea) vedl 23.4.–3.5.2013 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: Visiones militares en historia general.

Americko-rakouský historik Prof. Dr. Günter Bischof (CenterAustria The University of New Orleans) vedl 13.5.–17.5.2013 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History: The American Century.

Ruský historik doc. dr. Michail Vladimirovič Kovalev (Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet) vedl 22.5.–28.5.2013 mimosemestrální kurz 5HD383 Chapters in Economic History: History of Modern Russia (1985–2013).

Rakouský historik Dr. Richard Lein (Universität Wien) vedl 18.11.–22.11.2013 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: German War Preparations and War Economy in World War II.

2012

Ruský historik doc. PhDr. Michail Vladimirovič Kovalev, Ph.D. (Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet) vedl 1.10.–14.10.2012 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History „Historická paměť a identita v Rusku ve 20. století“.

Americko-rakouský historik Prof. Dr. Günter Bischof (CenterAustria The University of New Orleans) vedl 7.5.–18.5.2012 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History „The American Century“.

Řecký historik  Dr. PhDr. Athanasios Sideris, Ph.D. (History and Archeology Department Foundation of the Hellenic World, Athens) vedl 17.11.–1.12.2012 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History „Principles and practice in Ancient World Economy“.

2011

Francouzská historička Prof. Dr. Francine-Dominique Liechtenhan (Centre Roland Mousnier, U.M.R. 8596, Université de Paris IV) vedla 5.4.–22.4.2011 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History „Stalinismus-Nazismus-Vergleich“.

Rakouský historik Dr. Richard Lein (Universität Wien) vedl 31.10.–4.11.2011  mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History „The German War Economy (World War II)“.

2010

Řecký historik  Dr. PhDr. Athanasios Sideris, Ph.D. (History and Archeology Department Foundation of the Hellenic World, Athens) vedl 3.5.–14.5.2010 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters on Economic History „Principles and Practice in Classical World’s Economy“.

Německý historik Prof. Dr. Thomas Wünsch (Universität Passau) vedl 1.11.–5.11., 8.11.–12.11.2010 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters on Economic History „Deutsch-tschechische Erinnerungsorte (lieux de mémoire) des 19. und 20. Jahrhunderts“.

2009

Britský historik Dr. Oliver Walton (Navy Records Society, London) vedl mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters on Economic History „Knowledge, Power and Social Change in Britain 1750–1900“.

Rakouský historik  Prof. Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg (Universität Heidelberg)  vedl mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters on Economic History „Der kranke Mann Europas? Die Entwicklung der Habsburgermonarchie zwischen 1815 und 1914 unter besonderer Berücksichtigung sozioökonomischer Aspekte“.

2007

Britský historik Prof. Dr. John R. Davis (Kingston University a Institut of Historical Research, University of London) vedl mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters on Economic History „Economic Liberalism and Free Trade – A Historical Evaluation“.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: