Spanilé jízdy studentů NF na střední školy

V zimním semestru 2023/2024 budou opět probíhat „spanilé jízdy“ – přednášky studentů NF na středních školách, které vystudovali, případně i na dalších, kde mají kontakty, s cílem představit NF a zodpovědět dotazy týkající se studia na fakultě. Studenti mohou vybrané střední škole nabídnout i odborné přednášky na aktuální téma, které je např. obsahem jejich bakalářské, diplomové, disertační práce nebo téma, které je zaujalo v některém z kurzů absolvovaných na fakultě. Studentům, kteří přednášku provedou, přísluší úhrada nákladů spojených s dopravou, ale i odměna v podobě mimořádného stipendia.

Všechny informace o „spanilých jízdách“ najdete zde.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat koordinátora pro KHD Ing. Jakuba Drábka, Ph.D.  (jakub.drabek@vse.cz).