Užitečné odkazy

Užitečné odkazy pro studium na NF VŠE

Studium (informace a dokumenty pro studenty)

Manuál pro studium na NF

Elektronické informační zdroje dostupné na VŠE

Plnotextové všeobecné zdroje

Plnotextové specializované zdroje

Citační rejstříky

Faktografické zdroje

Bibliografické zdroje

Slovníky

Generátory citací
 • www.citace.com

 

Knihovny

 

Portály k hospodářským dějinám

 • http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ (Na Humboldtově univerzitě v Berlíně vznikl internetový portál H-Soz-u-Kult – Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften, který zveřejňuje recenze na historická díla a sborníky, rešerše německých, britských, amerických a francouzských historických časopisů. Informuje o konferencích, workshopech a seminářích, které se pořádají na evropském nebo americkém kontinentě. Také se snaží přispívat do diskuse o současných metodologických otázkách historické vědy.)
 • http://www.busman.qmw.ac.uk/abh/bhlinks.htm (Na webu Business History Links britské Association of Business Historians nalezneme kromě jiného i stránky s pečlivě okomentovanými odkazy na instituce zabývající se hospodářskými dějinami. První sekce patří archivům, další poskytuje přehled převážně britských cen a grantů určených historikům zaměřujícím se na hospodářské a sociální dějiny. Další sekce odkazuje na různé asociace a výzkumná střediska. Alternativní umístění Business History Links na adrese http://www.rdg.ac.uk/CIBH/links.html je doplněno o některé další odkazy, např. na významná odborná periodika.)
 • http://www.erlangerhistorikerseite.de/ (Portál německé Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg určený především studentům historie a historikům. K užitečným stránkám vede hlavně tato trojice odkazů v menu vpravo nahoře: 1. VL-Geschichte Virtual Library Geschichte, která je součástí projektů Virtual Library Deutschland a Virtual Library History, shromažďuje, třídí a publikuje odkazy na kvalitní internetové zdroje a stránky týkající se především německé historie. Zde lze nalézt velmi podrobný průvodce po internetových stránkách knihoven na celém světě. 2. Zeitschriftenfreihandmagazin – v anglické mutaci Magazine Stacks – poskytuje unikátní stále doplňovaný seznam několika set nejvýznamnějších evropských a amerických historických periodik včetně kompletních obsahů jednotlivých ročníků; 3. Quellen odkazují na prameny k německým dějinám publikovaným na internetu.)
 • http://www.euroarchiveguide.org (Údaje zveřejněné na této adrese jsou výsledkem spolupráce na Internetu European Association for banking History a Society for European Business History.)
 • http://www.historiker.de (Webová stránka Nachrichtendienst für Historiker přináší anotace nových knih, webových stránek, výstav, konferencí, kongresů a rešerše německého, francouzského a britského denního tisku.)
 • http://www.neha.nl/w3vl/ (Webové stránky WWW Virtual Library The Economic and Business History připravuje amsterdamský Netherlands Economic History Archive. Obsahuje řadu odkazů na webové stránky, studie, časopisy, archivy, knihovny, konference.)
 • http://www.uni-bielefeld.de/geschichte/ak_agrargeschichte/start2.htm (Web německé Arbeitskreis Agrargeschichte zabývající se dějinami zemědělství s přesahem do archeologie, historické geografie, sociologie a dalších příbuzných oborů. Nalezneme zde krátké zprávy a aktuality z oboru, přehled dosud vydaných půlročních „Newsletters“ i s obsahy, rozsáhlé recenze odborných publikací vydaných v posledních šesti letech. Užitečná je i stránka s množstvím odkazů na muzea, archivy, časopisy a další internetové zdroje především k dějinám zemědělství.)
 • http://www.worldhistorycompass.com (World History Compass. Zde nalezneme databázi komentovaných odkazů na stránky zabývající se historií. Navíc jsou vyčleněna některá témata jako letectví, lékařství, vojenství, námořnictví, věda a technika, archivy, knihovny a muzea.)
 • http://www.nkp.cz – Národní knihovna ČR Praha, databáze – ANL – článková databáze v českých časopisech a sbornících
 • http://www.hiu.cas.cz – bibliografie – bibliografická databáze – historická databáze k dějinám Českých zemí (obsahuje údaje o roce 1990)

Archivy

 • Česká archivní společnost (ČAS)
  Společnost je dobrovolným sdružením profesních archivářů i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Více než její činnost zaujme rubrika Adresy archivů (adresa, telefon, e-mail) a především odkazy na stránky českých archivů, řazené podle stávajícího členění archivů (Státní ústřední archiv, oblastní archivy pro bývalé a postupně i nově vzniklé kraje, okresní archivy, archivy měst, archivy zvláštního významu). K běžným náležitostem internetové stránky každého archivu patří upozornění na otevírací dobu, služby badatelům, historii archivu a přehledy fondů a sbírek, které se ovšem svou podrobností liší.
  Přes stránku ČAS lze také dospět ke sdruženým odkazům na spolky a společnosti, ať už vědecké a odborné nebo vlastivědné a regionální, k internetovým časopisům a diskusním fórům nebo i stránkám věnovaným pomocným vědám historickým. Můžete zde najít informace i o zahraničních archivech.
 • Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Ministerstvo vnitra České republiky
  Archivnictví přísluší pod MV ČR, a tak je možné získat přehled i z těchto stránek, za předpokladu, že klepnete v levé části vstupní strany na rubriku odborníkům a poté na oddíl archivnictví. Novinku tvoří databáze Archivní fondy a sbírky v České republice, která vám umožní vyhledávání ve 130 500 fondech a sbírkách spravovaných v českých archivech.
 • Archive im Internet německy
  Pokud se chystáte na badatelskou výpravu do ciziny, neměli byste opomenout včas navštívit stránky Archivní školy v Marburgu s odkazy na množství evropských a světových archivů.
 • National Archives of the U.S.

Další volně dostupné zdroje

 • Google Scholar – scholar.google.com
 • National Bureau of Economic Research – www.nber.org
 • Resources of Economists on Internet (American Economic Association) – http://www.rfe.org/
 • Virtuální ekonomická knihovna – www.econlib.cz
 • Virtuální ekonomická knihovna Zlatý fond českého ekonomického myšlení – www.econlib.cz/zlatyfond

Zdroje číselných dat

Další užitečné odkazy viz http://sindel.webpark.cz/hp204/zdroje_info.html

 • Autor: Klára Fabianková
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: