Užitečné odkazy

Užitečné odkazy pro studium na NF VŠE

Studium (informace a dokumenty pro studenty)

Ke stažení pro studenty

Ke stažení pro zaměstnance

online výuka na NF (KHD)

návody pro vyučující

návody pro studenty

obecné návody

 

Elektronické informační zdroje dostupné na VŠE zde.

Knihovny

Portály k hospodářským dějinám

 • http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ (Na Humboldtově univerzitě v Berlíně vznikl internetový portál H-Soz-u-Kult – Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften, který zveřejňuje recenze na historická díla a sborníky, rešerše německých, britských, amerických a francouzských historických časopisů. Informuje o konferencích, workshopech a seminářích, které se pořádají na evropském nebo americkém kontinentě. Také se snaží přispívat do diskuse o současných metodologických otázkách historické vědy.)
 • http://www.abh-net.org/links.html (Na webu Business History Links britské Association of Business Historians nalezneme kromě jiného i stránky s pečlivě okomentovanými odkazy na instituce zabývající se hospodářskými dějinami. První sekce patří archivům, další poskytuje přehled převážně britských cen a grantů určených historikům zaměřujícím se na hospodářské a sociální dějiny. Další sekce odkazuje na různé asociace a výzkumná střediska.
 • http://www.erlangerhistorikerseite.de/ (Portál německé Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg určený především studentům historie a historikům. K užitečným stránkám vede hlavně tato trojice odkazů v menu vpravo nahoře: 1. VL-Geschichte Virtual Library Geschichte, která je součástí projektů Virtual Library Deutschland a Virtual Library History, shromažďuje, třídí a publikuje odkazy na kvalitní internetové zdroje a stránky týkající se především německé historie. Zde lze nalézt velmi podrobný průvodce po internetových stránkách knihoven na celém světě. 2. Zeitschriftenfreihandmagazin – v anglické mutaci Magazine Stacks – poskytuje unikátní stále doplňovaný seznam několika set nejvýznamnějších evropských a amerických historických periodik včetně kompletních obsahů jednotlivých ročníků; 3. Quellen odkazují na prameny k německým dějinám publikovaným na internetu.)
 • https://www.clio-online.de/webresource/id/webresource-1417 (Webová stránka Nachrichtendienst für Historiker přináší anotace nových knih, webových stránek, výstav, konferencí, kongresů a rešerše německého, francouzského a britského denního tisku.)
 • http://www.neha.nl/w3vl/ (Webové stránky WWW Virtual Library The Economic and Business History připravuje amsterdamský Netherlands Economic History Archive. Obsahuje řadu odkazů na webové stránky, studie, časopisy, archivy, knihovny, konference.)
 • http://www.worldhistorycompass.com (World History Compass. Zde nalezneme databázi komentovaných odkazů na stránky zabývající se historií. Navíc jsou vyčleněna některá témata jako letectví, lékařství, vojenství, námořnictví, věda a technika, archivy, knihovny a muzea.)
 • https://www.nkp.cz/ – Národní knihovna ČR Praha, databáze – ANL – článková databáze v českých časopisech a sbornících
 • http://www.hiu.cas.cz – bibliografie – bibliografická databáze – historická databáze k dějinám Českých zemí (obsahuje údaje o roce 1990)

Archivy

 • Česká archivní společnost (ČAS)
  Společnost je dobrovolným sdružením profesních archivářů i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Více než její činnost zaujme rubrika Adresy archivů (adresa, telefon, e-mail) a především odkazy na stránky českých archivů, řazené podle stávajícího členění archivů (Státní ústřední archiv, oblastní archivy pro bývalé a postupně i nově vzniklé kraje, okresní archivy, archivy měst, archivy zvláštního významu). K běžným náležitostem internetové stránky každého archivu patří upozornění na otevírací dobu, služby badatelům, historii archivu a přehledy fondů a sbírek, které se ovšem svou podrobností liší.
  Přes stránku ČAS lze také dospět ke sdruženým odkazům na spolky a společnosti, ať už vědecké a odborné nebo vlastivědné a regionální, k internetovým časopisům a diskusním fórům nebo i stránkám věnovaným pomocným vědám historickým. Můžete zde najít informace i o zahraničních archivech.
 • Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Ministerstvo vnitra České republiky
  Archivnictví přísluší pod MV ČR, a tak je možné získat přehled i z těchto stránek, za předpokladu, že klepnete v levé části vstupní strany na rubriku odborníkům a poté na oddíl archivnictví. Novinku tvoří databáze Archivní fondy a sbírky v České republice, která vám umožní vyhledávání ve 130 500 fondech a sbírkách spravovaných v českých archivech.
 • Archive im Internet německy
  Pokud se chystáte na badatelskou výpravu do ciziny, neměli byste opomenout včas navštívit stránky Archivní školy v Marburgu s odkazy na množství evropských a světových archivů.
 • National Archives of the U.S.

Další volně dostupné zdroje

Zdroje číselných dat