Přihlašování do doktorského studijního programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Katedra hospodářských dějin nabízí doktorský studijní program Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století.

Veškeré informaci o studijním programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století naleznete zde.

Přihlašování do doktorského studijního programu se začátkem studia od letního semestru 2023/2024 je možné elektronicky zde nejpozději do 5. 12. 2023.

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete také na stránkách Národohospodářské fakulty.

Případné dotazy k doktorskému studijnímu programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století můžete adresovat na ales.skrivan@vse.cz, nebo se obracejte na studijní oddělení na pí. Kláru Horovou (klara.horova@vse.cz).

  • Autor: Tereza Strejčková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: