Aktuality

Výuka v LS 2020/21 – AKTUALIZACE!

Na základě aktuální epidemické situace a s ohledem na to, že nelze předpokládat do začátku letního semestru její významnější zlepšení, rozhodla rektorka po dohodě s děkany, že výuka v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude od počátku letního semestru probíhat distanční formou. Distanční formou bude výuka probíhat minimálně do konce března 2021. K případnému návratu k […]

Výuka v LS 2020/21 – AKTUALIZACE!

„Demokracie, vlastnictví a svoboda“, nová publikace KHD od Ing. Tomáše Nikodyma, Ph.D.

Kniha úspěšného doktoranda KHD přináší ekonomický pohled na vývoj československého demokratického režimu  v letech 1945–1948. Zvláštní důraz je kladen na institucionální udržitelnost poválečného režimu. Zkoumán je především vztah mezi demokratickým uspořádáním a hospodářským systémem, ať už jde o formy vlastnictví či ekonomického plánování. To se ukazuje jako klíčové, protože ne každý hospodářský systém je kompatibilní […]

„Demokracie, vlastnictví a svoboda“, nová publikace KHD od Ing. Tomáše Nikodyma, Ph.D.

„Cestami hospodářských dějin“, nová publikace s autorským podílem KHD

Autorský kolektiv monografie se sešel při milé příležitosti významného životního jubilea profesora hospodářských a sociálních dějin a člena KHD NF Ivana Jakubce. Kolektivní monografie, do které přispěli i členové a doktorandi KHD NF, představuje hospodářské dějiny jako vědní disciplínu zkoumající často významné události, fenomény a procesy, které významně ovlivňují život většiny společnosti. Jednotlivé kapitoly ukazují […]

„Cestami hospodářských dějin“, nová publikace s autorským podílem KHD

Výuka v LS 2020/21 bude online (distanční) formou

Na základě aktuální epidemické situace a s ohledem na to, že nelze předpokládat do začátku letního semestru její významnější zlepšení, rozhodla rektorka po dohodě s děkany, že výuka v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude od počátku letního semestru probíhat distanční formou. K případnému návratu k prezenční formě výuky by v průběhu semestru došlo v […]

Výuka v LS 2020/21 bude online (distanční) formou

5HD450, 5HD396, 5HD291, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v LS 2020/21

Katedra hospodářských dějin nabízí i v letním semestru 2020/21 řadu tematicky zajímavých semestrálních kurzů v anglickém jazyce. 5HD450 Chapters in the History of the Cold War (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) sylabus 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) sylabus 5HD291 European Integration: Historical Context and Current Developments (Ing. Jana Švejdová, Ph.D.) […]

5HD450, 5HD396, 5HD291, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v LS 2020/21

Upozornění na vypisování kurzů KHD

Katedra hospodářských dějin NF bude vypisovat povinné předměty hlavní a vedlejších specializací 5HD301, 5HD320, 5HD345, 5HD347, 5HD406, 5HD408, 5HD409, 5HD410, 5HD412, 5HD413 a 5HD414 pouze jednou za akademický rok. Zpravidla v zimním semestru: 5HD345; 5HD414; 5HD410; 5HD413; 5HD406; 5HD408 Zpravidla v letním semestru: 5HD301; 5HD320, 5HD347; 5HD409, 5HD412   Registrace předmětů na LS 2020/2021 probíhají od ledna 2021  a zápisy v únoru 2021 v systému […]

Upozornění na vypisování kurzů KHD

PF 2021

Katedra hospodářských dějin přeje všem kolegům a studentům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2021.

PF 2021

Nabídka vedlejších specializací KHD pro LS 2020/21

Katedra hospodářských dějin NF nabízí i v LS 2020/2021 dvě vedlejší specializace v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia. Studenti se v následujícím semestru mohou zapsat do: Vedlejší specializace „Novodobé hospodářské dějiny“ (5HD). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde. Vedlejší specializace „Dějiny mezinárodních  ekonomických vztahů“  (5MV). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde.  Registrace probíhají od 30. listopadu 2020 do […]

Nabídka vedlejších specializací KHD pro LS 2020/21

„Moderní hospodářské dějiny“, MAGISTERSKÝ PROGRAM KHD NF

Katedra hospodářských dějin NF v rámci navazujícího magisterského programu nabízí hlavní specializaci v českém jazyce pod názvem „Moderní hospodářské dějiny“. Přihlášky pro LS 2020/21 se vyplňují pouze elektronicky a odevzdávají nejpozději do 17. ledna 2021. Bližší informace o programu  naleznete na webových stránkách KHD nebo zde. Případné  dotazy k přijímacímu řízení adresujte, prosím, Kláře Horové ze studijního oddělení (mail: klara.horova@vse.cz). Další informace  o přijímacím řízení naleznete také  zde.

„Moderní hospodářské dějiny“, MAGISTERSKÝ PROGRAM KHD NF

„Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“, DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Katedra hospodářských dějin NF v rámci doktorského studia nabízí  specializaci v českém jazyce pod názvem „Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“. Přihlášky pro studium od  LS2020/21 se vyplňují pouze elektronicky a odevzdávají nejpozději do 5. prosince 2020. Bližší informace o programu a přijímacím řízení zde, případně na webových stránkách NF ve Vyhlášce o příjímacím řízení v AK 2020/21 […]

„Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“, DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: