Ohlédnutí za Inovačním týdnem na KHD v LS 2022/2023

V posledním březnovém týdnu proběhl na VŠE již druhý Inovační týden, kdy neprobíhá standardní výuka a místo ní se studenti mohou účastnit celé řady aktivit, připravených vyučujícími napříč celou VŠE.

Vyučující KHD si v LS 2022/2023 připravili pro studenty následující akce.

V úterý  28. 3. 2023 se konala exkurze po Malé Straně s Ing. Petrem Chalupeckým.

Ve středu 29. 3. 2023 měli studenti možnost podívat se s prof. Ivanem Jakubcem a dr. Jakubem Drábkem do Státního oblastního archivu v Praze a naučit se, jak pracovat s archivními prameny.

Rovněž ve středu 29. 3. 2023 proběhla ve spolupráci s Centrem asijských studií FMV přednáška Historické kořeny současných geopolitických problémů na Dálném východě – Japonsko a severovýchodní Asie s dr. Romanem Kodetem.

Poslední středeční akcí (29. 3. 2023) byl workshop s názvem Československé hospodářství: představy a skutečnost, na kterém vystoupili členové KHD a představili výsledky svého výzkumu:

  • Aleš Skřivan: Vstup Schneider et Cie do Škodových závodů
  • Petr Chalupecký: Povaha a účinnost československé měnové politiky během Velké hospodářské krize
  • Adam Dittrich: Karel Engliš jako guvernér Národní banky československé (1934-1939)
  • Tereza Burianová: Úloha protektorátního zbrojního průmyslu v rámci německé válečné ekonomiky
  • Petr Chalupecký – Zdenka Johnson: Osudy vybraných českých ekonomů po druhé světové válce

Poslední akcí KHD v Inovačním týdnu v LS 2022/2023 byla přednáška s diskusí na téma  Přítomnost v zrcadle Axiomu expanze do prostoru s dr. Danielem Váňou (ve čtvrtek 30. 3. 2023).