Termíny státních zkoušek a obhajob DP na září 2023

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) a z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny (HD202) se bude konat dne 11. září 2023 od 10:00 hod. v NB 470 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3) se bude konat dne 13. září 2023 od 9:00 v NB 459 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Modern History of Economic Policy (5MH1) se bude konat dne 7. září 2023 od 10:00 v NB 350 (Žižkov)./State exam in the minor specialization Modern History of Economic Policy (5MH1) will take place on 7 September 2023 at 10:00 in NB 350 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a magisterského programu Moderní hospodářské dějiny se budou konat dne 14. září 2023 v 10:00 hod.  v NB 350 (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.