Přihlašování do magisterského studijního programu Moderní hospodářské dějiny

Katedra hospodářských dějin nabízí v rámci navazujícího magisterského studia hlavní specializaci Moderní hospodářské dějiny.

Veškeré informaci o studijním programu Moderní hospodářské dějiny naleznete zde.

Přihlašování do magisterského studijního programu se začátkem studia od zimního semestru 2023/2024 je možné elektronicky zde nejpozději do 31. května 2023. 

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete také na stránkách Národohospodářské fakulty.

Případné dotazy k přijímacímu řízení můžete adresovat na studijní oddělení Kláře Horové (klara.horova@vse.cz).