Inovační týden na KHD

V rámci Inovačního týdne v 7. týdnu výuky (od 28. do 31. 3. 2023) Katedra hospodářských dějin nabídne svým studentům následující aktivity:

  • v úterý  28. 3. 2023 od 9:00 hod. exkurzi po Malé Straně s Ing. Petrem Chalupeckým (registrace zde),
  • ve středu 29. 3. 2023 od 9:00 hod. exkurzi do Státního oblastního archivu v Praze (Příběh archiválie + výstava) s prof. Ivanem Jakubcem a dr. Jakubem Drábkem, zaměřenou na praktické seznámení se s archiváliemi a prací s nimi (registrace zde),
  • ve středu 29. 3. 2023 od 10:30 hod. v RB 213 přednášku Historické kořeny současných geopolitických problémů na Dálném východě – Japonsko a severovýchodní Asie s dr. Romanem Kodetem (anotace přednášky je k dispozici zde, registrace zde),
  • ve středu 29. 3. 2023 od 14:00 hod. v NB 350 workshop s názvem Československé hospodářství: představy a skutečnost, na kterém vystoupí členové KHD se svými příspěvky (program workshopu k dispozici zde),
  • ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 14:00 hod. v NB 350 přednášku a diskusi Přítomnost v zrcadle Axiomu expanze do prostoru s dr. Danielem Váňou.