Prof. Martin Kovář získal ocenění Pedagog roku 2022

Prof. Martin Kovář získal na základě hodnocení studentů ocenění Pedagog roku 2022.

Ocenění uděluje VŠE od roku 2019. Pro rok 2022 byla poprvé použita data ze studentských evaluací, kde je zohledněna kvalifikovanost a odbornost vyučujících, připravenost na přednášky a cvičení, srozumitelnost výkladu a schopnost vysvětlit látku nebo zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy a problémy studentů.

Za každou fakultu VŠE byli oceněni tři vyučující a nejlepším pedagogem na Národohospodářské fakultě se stal člen Katedry hospodářských dějin prof. Martin Kovář. Ocenění mu předal rektor VŠE doc. Petr Dvořák během slavnostního setkání rektora a vedení VŠE se všemi oceněnými pedagogy.

Panu profesoru Kovářovi za celý tým KHD moc gratulujeme!