Přihlašování do doktorského studijního programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Katedra hospodářských dějin nabízí doktorský studijní program Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století.

Veškeré informaci o studijním programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století naleznete zde.

Přihlašování do doktorského studijního programu se začátkem studia od zimního semestru 2022/2023 je možné elektronicky zde nejpozději do 29. května 2022.

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete také na stránkách Národohospodářské fakulty.

Případné dotazy k doktorskému studijnímu programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století můžete adresovat na ales.skrivan@vse.cz, nebo se obracejte na studijní oddělení na pí. Kláru Horovou (klara.horova@vse.cz).