Termíny státních zkoušek a obhajob DP na leden 2022

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 28. ledna 2022 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3) se bude konat dne 27. ledna 2021 od 9:00 v NB 345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Studenti a studentky předmětu 5HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářskou práci vedenou členem KHD obhajovat v lednu/únoru 2022, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 17. prosince 2021 a poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) paní Markétě Lačíkové dne 17. 12. 2021 v čase  9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00 hod. Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v prosinci 2021 zde.

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století, kteří chtějí diplomovou práci obhajovat v lednu 2022, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 17. prosince 2021 a poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) paní Markétě Lačíkové dne 17. 12. 2021 v čase  9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00 hod. Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v prosinci 2021 zde.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 26. ledna 2022 v 10:00 hod. v SB 324 (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: