Ohlédnutí za Inovačním týdnem na KHD

Na první Inovační týden, který na VŠE probíhal od 31. 10. do 4. 11. 2022, si vyučující KHD připravili pro studenty několik zajímavých aktivit.

Ve středu 2. 11. 2022 proběhl workshop s názvem Těžba a obchod s uhlím v první Československé republice, na kterém se svými příspěvky vystoupili:

  • Daniel Váňa – Radim Ječný: Těžba uhlí na území českých zemí do roku 1918
  • Jan Hladík – Aleš Skřivan: Zahraniční ochod s uhlím v kontextu jeho produkce a všeobecného hospodářského vývoje
  • Martina Víšková: Státní báňská správa
  • Karel Sochna: Osobnosti uhelného podnikání
  • Jana Švejdová – Radim Ječný: Uhelné doly jako příklad státního podnikání v Československu 1918-1929
  • Pavel Dufek: Export československého uhlí do Německa v letech 1918 a 1919

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 navštívili studenti spolu s dr. Jakubem Drábkem hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích.

V pátek 4. 11. 2022 i přes nepřízeň počasí proběhla exkurze Po stopách hospodářského života koncem monarchie a za první republiky s prof. Ivanem Jakubcem. Začali jsme u VŠE a domu Radost povídáním o historii okolí VŠE (žižkovská plynárna, socha W. Churchilla), pokračovali přes Hlavní nádraží kolem sochy prezidenta T. W. Wilsona, budovy bývalého Technologického průmyslového muzea obchodní a živnostenské komory v Opletalově ulici a kolem Edisonovy transformační stanice v Jeruzalémské na Senovážné náměstí, kde jsme si ukázali například budovu bývalé Hypotéční banky království Českého, Cukrovarnický palác a Plodinovou burzu. Dále jsme se přesunuli do bývalého centra německé Prahy – dnešního Slovanského domu, v ulici Na Příkopě jsme se podívali na budovu Živnostenské banky (dnešní ČNB), České eskomptní banky a úvěrového ústavu nebo Zemské banky království českého se spojovacími mosty přes Nekázanku. Poslední část exkurze vedla po ulici Politických vězňů kolem Schebkova paláce, kde sídlila filiálka Rakousko-uherské národní banky i Národní banka československá, dále kolem sídla Buštěhradské dráhy až k Pražské peněžní burze, kde po roce 1946 zasedal parlament.