Odevzdávání závěrečných prací v srpnu 2022

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pátek 19. 8. 2022 v čase 9:00 – 12:00 hod. Práce je možné odevzdat i v jiný (dřívější) termín v kanceláři NB 397a, Po – Čt 9:00 – 12:00 hod se splněním všech níže popsaných podmínek.

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému InSIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry.  Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín státní zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.
Předběžně počítáme s termíny zkoušek a obhajob na bakalářském stupni studia v první polovině září.  Termíny systém umožní vypsat až 1. 9. 2022.

Během letních prázdnin bude z důvodu rekonstrukce na fakultě zajištěn provoz v NB 397a Po – Čt v čase 9:00 – 12:00 hod.

Krásné léto všem přeje

Markéta Lačíková
sekretářka katedry