Termíny státních zkoušek a obhajob DP na září 2022

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) a z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny (HD202) se bude konat dne 15. září 2022 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3) se bude konat dne 14. září 2022 od 9:00 v NB 345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Studenti a studentky předmětu 5HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářskou práci vedenou členem KHD obhajovat v září 2022, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 19. srpna 2022 a poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) paní Markétě Lačíkové dne 19. srpna 2022 v čase  9:00 – 12:00 hod. Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v srpnu 2022 zde.

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a magisterského programu Moderní hospodářské dějiny, kteří chtějí diplomovou práci obhajovat v září 2022, musí vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 19. srpna 2022 a poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) paní Markétě Lačíkové dne 19. srpna 2022 v čase  9:00 – 12:00 hod. Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Informace o odevzdávání závěrečných prací v srpnu 2022 zde.

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a magisterského programu Moderní hospodářské dějiny se budou konat dne 13. září v 10:00 hod. v NB 350 (Žižkov).

Zářijové termíny budou vypsány do InSIS na začátku září.