Magisterské studium na KHD od ZS2019/20

Katedra hospodářských dějin NF nabízí v ZS 2019/2020  hlavní specializaci v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia.

Stedenti se mohou zapsat do:

  • Hlavní specializace  Hospodářské a politické dějiny 20. století“ (HD101). Bližší informace o oboru naleznete zde

Termín uzávěrky přihlášek na navazující magisterské studium se začátkem studia od ZS 2019/2020 je prodloužen do 31. 5. 2019.

Další potřebné informace o přijímacím řízení je možné nalézt zde: https://nf.vse.cz/homepage/zajemci-o-studium/magisterske-studium/informace-pro-uchazece-o-magisterske-studium/