KHD vypsala termíny SZzk a obhajob DP v InSIS

KHD NF vypsala záříjové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob diplomových prací. Od 1. září 2019 je možné se v systému InSIS přihlašovat.

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 6.září 2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude  konat dne 5.září 2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se bude  konat dne 5.září 2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov). 

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete také na webových stránkách KHD NF (v sekci Státní zkoušky).

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 4. září 2019, od 9:30, SB324 (Žižkov).