5HD382 Chapters in Economic History: „South European dictatorships and democratic transitions – visions about and towards European integration 1945–1985“, course in English

Katedra hospodářských dějin NF pořádá mimosemestrální kurz v anglickém jazyce pod názvem 5HD382 Chapters in Economic History na téma „Jihoevropské diktatury a přechody k demokraciím – vize o evropské integraci a jejím směřování – 1945–1985, který v anglickém jazyce odpřednáší Prof. Dina Sofia des Neves Sebastião (Univerzita Coimbra, Portugalsko). Kurz se bude konat  denně od 27. listopadu do 1.prosince 2017.

5HD382 Chapters in Economic History: South European dictatorships and democratic transitions – visions about and towards European integration 1945–1985. The course  will be taught in English. The instructor will be Prof. Dina Sofia des Neves Sebastião (Universidade de Coimbra, Portugal).

Průběh výuky (Lectures schedule):
27. 11. 2017, 9:15-12:30, NB457
28. 11. 2017, 9:15-12:30, NB457
29. 11. 2017, 9:15-12:30, NB457
30. 11. 2017, 9:15-12:30, NB457
1. 12. 2017, 9:15-12:30, NB457

 

Course content

  • Portuguese New State (dictatorship) and Europe.
  • Spanish dictatorship and Europe.
  • Portuguese opposition and Europe.
  • Spanish opposition and Europe.
  • Greek dictatorship and opposition and Europe.
  • Greek democratic transition and Europe.
  • Portuguese democratic transition and Europe.
  • Spanish democratic transition and Europe.
  • Greek democratic transition and Europe.
  • Reflexion: South European historical structure and parallel influences on regarding European integration.

 

For more information see syllabus on InSIS.