Doktorandi

Jméno a příjmení

 

E-mail

Ročník studia

Téma disertační práce

Školitel

Forma studia

Ing. Tereza Burianová

 tereza.burianova@vse.cz

3

Protektorát Čechy a Morava jako zbrojní základna nacistického Německa

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

prezenční

Ing. Jan Brožek

xbroj26@vse.cz

5

Financování sportu v období první republiky (1918-1938)

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Jakub Drábek  jakub.drabek@vse.cz 5  K vývoji československého cukrovarnictví a řepařství do konce druhé světové války prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  kombinovaná

Ing. Jan Hladík

xhlaj47@vse.cz

3

Provádění sociální péče v Českých zemích v letech 1938–1945

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prezenční

Ing. Petr Chalupecký

petr.chalupecky@vse.cz

5

Od reformy k reformě: měnová politika Československa v letech 1945-1953

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Radim Ječný

xjecr01@vse.cz

4

 Duchcovsko-podmokelská dráha 1918-1938

Mgr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

kombinovaná
Ing. Filip Koch kocf01@vse.cz 3  Analýza financování bytové výstavby v Československu v 1918-1938  prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan,Ph.D.   prezenční
 Ing. Marek Korejs   xkorm58@vse.cz  3  Ropa jako politický nástroj v chavistické Venezeule (1999-2017)  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.  prezenční
 Ing. Tomáš Kremr xkret02@vse.cz  4 Přechod na mírovou ekonomiku u nástupnických států (srovnání Rakouska a Československa) po roce 1918  prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  kombinovaná
Ing. Tereza Nikodymová (roz. Pušová)  xpust03@vse.cz 5 Irsko mezi „nepokoji“ a válkou. Příspěvek ke studiu vývoje irské ekonomiky a politiky ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. kombinovaná

(studium přerušeno)

Ing. Karel Sochna

xsock04@vse.cz

1

Uhelná základna a obchod s uhlím v Československu v letech 1918-1939

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

prezenční

Ing. Martin Vavrek

 xvavm11@vse.cz

4

Hospodářská obnova Československa 1945-1948

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

kombinovaná

Ing. Martina Víšková

 martina.viskova@vse.cz

1

Státní regulace hornického podnikání v Československu v období 1918 až 1938 s důrazem na těžbu hnědého uhlí

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prezenční

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: